Lượt xem: 139
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Thành
Ngày 15/03/2024, UBND huyện Châu Thành ban hành kế hoạch số 48/KH-UBND kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn huyện với mục tiêu nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Thành, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của tỉnh, giảm dần số ấp đặc biệt khó khăn, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện và kế hoạch  số 172/KH-UBND, ngày 29/12/2023 của UBND huyện.

         Kế hoạch cũng đề ra chỉ tiêu chủ yếu trọng tâm là phấn đấu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt từ 65,70 triệu đồng trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 1,5%-2%. Tập trung triển khai nâng cấp nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường ô tô đến trung tâm xã, cứng hóa đường giao thông ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đảm bảo đến năm 2025, đạt mục tiêu 100% xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiêu số có đường ô tô đến trung tâm xã được nâng cấp nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 90% đường giao thông ấp được cứng hóa.

         Có 99% số hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp khác, trên 98% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 61% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nguồn nước sạch đạt quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung, trên 92% đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng các dịch viễn thông, tiếp cận thông tin và phương tiện nghe, nhìn.

         Phấn đấu giải quyết trên 25% tình trạng thiếu nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số so với nhu cầu hỗ trợ của giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

         Tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 95%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học đạt 99%, học trung học cơ sở đạt 98,3%, học trung học phổ thông đạt 75%, có 90% người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông.

         Tăng cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trên 95% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. Trên 95% phụ nữ dân tộc thiểu số có thai được khám định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống còn 10,5%, có 99% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đầy đủ. Tiếp tục duy trì 100% trạm y tế vùng dân tộc thiểu số đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về  y tế xã và tăng cường đầu tư hệ thống công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

         Phấn đấu có 62% người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

         Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, 80% ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà sinh hoạt cộng đồng. Phấn đấu 35% ấp có  đội văn hóa, văn nghệ  hoạt động thường xuyên.

         Đẩy mạnh công tác đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là dân tộc thiểu số tại chỗ, quan tâm phát triển đảng viên dân tộc thiểu số. Đảm bảo đến năm 2025, thực hiện đạt mục tiêu tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện từ 25% trở lên, cấp xã, thị trấn tối thiểu 15% trở lên.

         Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dung các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo gây mất an ninh, trật tự, phấn đấu kéo giảm tình trạng tội phạm, tê nạn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

         Phạm vi triển khai thực  hiện trên địa bàn các xã, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu ( ATK) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối tượng áp dụng là xã, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu  số, hộ gia đình, cá  nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở ấp đặc biệt khó khăn. Doanh nghiệp, hợp tác xã, các  tổ chức kinh tế, xã hội hoạt động ở địa bàn các ấp đặc biệt khó khăn.

         Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Thành thực hiện các nội  dung hoạt động:

         Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu  đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

         Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

         Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong  vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

         Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

         Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

         Dự án 10: Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình./.

Dương Võ
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 76
 • Hôm nay: 1381
 • Trong tuần: 7 607
 • Trong tháng: 40 154
 • Tất cả: 2268286
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.