• kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND huyện Châu Thành

  kế hoạch triển khai Chương trình của ban chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 • Chuyên mục: Cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Phú Tâm ngày càng hiệu quả góp phần phục vụ nhân dân

  Thời gian qua, để thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Phú Tâm đạt được kết quả tốt thì ngay từ đầu năm Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC cụ thể theo quy định thì bên cạnh đó không ngừng nâng chất và xây dựng các mô hình mới cụ thể như năm 2020 xã thực hiện mô hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các nhà sinh hoạt cộng đồng ấp; Năm 2021 triển khai thực hiện mô hình “Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC” của UBND xã Phú Tâm, huyện Châu Thành. Tất cả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian đi lại cho người dân.

 • Kh số 57/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND huyện Châu Thành

  Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

 • Châu Thành với công tác Cải cách hành chính góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện

  Năm 2021, Huyện Châu Thành xác định công tác cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện. Trong đó, Huyện chú trọng cải cách hành chính được triển khai trên nhiều nội dung như cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một khâu quan trọng và được đặt ra nhằm bảo đảm bộ máy hành chính phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 • CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Châu Thành triển khai Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022

  Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2022. UBND huyện Châu Thành đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 12/01/2021 về triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành. 

 • Châu Thành tiếp tục tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

  Để cải thiện, nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2022, UBND huyện Châu Thành đã ban hành Công văn số 125/UBND-VP ngày 25/02/2022 về cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành yêu cầu:

 • Châu Thành Triển khai Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022

  Nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện theo quy định; tăng cường trách nhiệm của các ban ngành, đơn vị trong việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2022. UBND huyện Châu Thành vừa ban hành Kế hoạch 10/KH-UBND ngày 21/01/2022 về kiểm soát hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 20212.

 • CV 169/UBND-VP ngày 25/02/2022 của UBND huyện Châu Thành

  V/v thực hiện giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính huyện Châu Thành

 • Triển khai Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Châu Thành

  Ngày 17/12/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về cải cách hành chính huyện Châu Thành giai đoạn 2021 - 2030. Mục tiêu của kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân góp phần đưa huyện Châu Thành phát triển nhanh, bền vững. Trọng tâm CCHC 10 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của đất nước; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

 • Châu Thành đẩy mạnh công tác kiểm tra công vụ và cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền và phục vụ nhân dân

  Trong quý IV năm 2021, Huyện Châu Thành đã thành lập Tổ kiểm tra công vụ và cải cách hành chính trên địa bàn các xã, thị trấn và một số ngành huyện. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid- 19, Tổ kiểm tra không trực tiếp đến làm việc mà kiểm tra hồ sơ các xã, thị trấn và các ngành để nắm tình hình đánh giá thực trạng nhằm đề ra giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành.

  1 2 3 4 5 
THÔNG BÁO
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 21
 • Hôm nay: 765
 • Trong tuần: 2 857
 • Trong tháng: 34 302
 • Tất cả: 944221
BÌNH CHỌN
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.