Lượt xem: 147
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Dự án Truyền thông, giảm nghèo bền vững năm 2022
Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin Truyền thông, hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Thiết bị loa hữu tuyến, loa cầm tay và loa tuyên truyền lưu động  được hỗ trợ tại xã Thuận Hòa

         Để triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành và đặc biệt là triển khai Dự án số 06 – Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Phòng Văn hóa và Thông tin đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân trên địa bàn.

         Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững của huyện, góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời cũng hướng đến việc tuyên truyền về các tấm gương điển hình, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng.

         Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, đòi hỏi việc triển khai thực hiện dự án phải đảm bảo tính thiết thực, bám sát các mục tiêu, nội dung và đối tượng của dự án đã đề ra. Tránh hình thức, lãng phí; tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách đã được cấp bổ sung.

         Thời gian thực hiện dự án từ tháng 12/2022 đến hết tháng 01/2023.

         Đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

         Địa điểm triển khai dự án tại xã Thuận Hòa.

         Nội dung thực hiện dự án: Mua sắm trang thiết bị cho trạm truyền thanh xã, bao gồm: Loa hữu tuyến, loa cầm tay và thiết bị gắn trên xe tuyên truyền lưu động và tổ chức buổi tọa đàm tuyên truyền về các nội dung có liên quan đến chế độ chính sách cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; thông tin khái quát về các giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo; thông tin các mô hình làm ăn hiệu quả, chính sách hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, ... Bên cạnh đó mở mới chuyên mục về truyền thông giảm nghèo trên Cổng thông tin điện tử huyện để đăng tải các tin, bài có liên quan đến các hoạt động giảm nghèo, cung cấp cho người dân những thông tin cần thiết, phục vụ cho đời sống ngày càng được nâng lên./.

Diên Lý
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 21
 • Hôm nay: 107
 • Trong tuần: 1 709
 • Trong tháng: 8 173
 • Tất cả: 1661398
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.