Lượt xem: 146
Trong năm 2022 huyện Châu Thành giảm được 2,99% hộ nghèo
Trong năm 2022, huyện Châu Thành giảm được 2,99% hộ nghèo và 3,74% hộ nghèo là người dân tộc Khmer. Đến nay, toàn huyện còn 1.462 hộ nghèo tỷ lệ 5,28% (trong đó có 501 hộ dân tộc Kinh tỷ lệ 3,7%, 15 hộ dân tộc Hoa tỷ lệ 1,7%, 946 hộ dân tộc Khmer tỷ lệ 6,99); 930 hộ cận nghèo chiếm 3,36% (trong đó có 332 hộ Kinh tỷ lệ 2,5%, 8 hộ Hoa tỷ lệ 0,91%, 590 hộ Khmer tỷ lệ 4,36%); trong đó có 160 hộ nghèo và 36 hộ cận nghèo mất khả năng lao động. 

         Với chỉ tiêu nghị quyết đề ra năm 2023, phấn đấu đạt cơ bản các tiêu chí huyện nông thôn mới và thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2 - 2,5% và 3 - 3,5% đối với hộ Khmer nghèo.

         Để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo trong thời gian tới bà Đậu Thị Hải Yến, Trưởng Phòng LĐTB-XH huyện Châu Thành cho biết cần tập trung các giải pháp :

        Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước giúp họ có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, phát huy tinh thần tự lực, tự cường của người dân; khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại chủ động vươn lên thoát nghèo; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, đồng thời khơi dậy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

         Quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề phù hợp với xu hướng phát triển của huyện, của tỉnh; liên kết với các công ty, doanh nghiệp theo hướng dạy nghề có địa chỉ. Để thực hiện đạt chỉ tiêu nói trên, cần làm tốt công tác phân luồng đào tạo để thu hút tối đa lao động vào học nghề; phân luồng phù hợp với khả năng của từng loại lao động. Mặt khác, phân luồng nhằm cơ cấu lao động theo sự phát triển của tỉnh. Nâng cao số lao động có trình độ tay nghề cao, bảo đảm phổ cập nghề cho lao động, nhất là lao động thuộc khu vực nông thôn, nông dân, góp phần nâng cao trình độ người lao động hiện nay và định hướng đúng cho số lao động mới. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 72%, tỷ lệ qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ 37%. Tranh thủ các nguồn vốn cho vay để lao động có điều kiện làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

         Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và các chính sách khác; đồng thời, đặc biệt quan tâm tới việc giải quyết các khó khăn trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm mức sống thu nhập để thoát nghèo.

         Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được giảm nghèo, thời gian tới tập trung đủ nguồn vốn cho hộ nghèo vay, thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, xóa nhà đột nát, giảm học phí cho con hộ nghèo và những vấn đề bức thiết về đời sống của người dân như: tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, việc làm, nước sinh hoạt, …; thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế như: hỗ trợ phát triển sản xuất, xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực để sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao; kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa các vùng với thị trường để người dân có thu nhập ổn định cuộc sống; góp phần xây dựng huyện đạt nông thôn mới.

         Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

         Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Châu Thành chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm tôn vinh, khen thưởng, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và những gương sáng thoát nghèo điển hình, tiêu biểu./.

Dương Võ
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 12
 • Hôm nay: 43
 • Trong tuần: 1 645
 • Trong tháng: 8 109
 • Tất cả: 1661334
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.