Lượt xem: 88
Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Châu Thành chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2024
Ngày 03/5/2024, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Châu Thành chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2024.

         Mục đích của Kế hoạch

         Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về công tác giảm nghèo.

         Phát huy kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong thời gian qua. Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt từ 1% - 1,5%; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, từ đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

         Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Châu Thành chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng.

         Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định công tác giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước, phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới. Huy động nguồn lực toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

         Yêu cầu của Kế hoạch

         Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các xã, thị trấn.

         Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ huyện đến các xã, thị trấn với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi ngành, mỗi địa phương; phát huy được tinh thần tự nguyện, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

         Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo; đồng thời, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.

         Đối tượng thi đua: Các phòng, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ấp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình trên địa bàn huyện.

         Thời gian thi đua  năm 2024./.

YV
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 63
 • Hôm nay: 1505
 • Trong tuần: 7 731
 • Trong tháng: 40 278
 • Tất cả: 2268410
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.