Lượt xem: 104
Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Thành
Ngày 19/02/ 2024, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Thành.

         Mục đích của Kế hoạch nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong huyện với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 của huyện.

         Nâng chất lượng tổ chức các phong trào thi đua và hiệu quả công tác khen thưởng; chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới có đóng tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Châu Thành.

         Về nội dung thi đua trọng tâm là: Thi đua phát triển kinh tế theo hướng nâng nao chất lượng tăng trưởng, gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

         Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa – xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng các dịch vụ công; bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức kết hợp với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; dân vận khéo... nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

         Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò Mặt trận và các Đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

         Thi đua thực hiện cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Quan tâm công tác chuyển đổi số, từng bước ứng dụng, phát triển mạnh công nghệ số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng và lĩnh vực mới trên địa bàn huyện.

         Thi đua giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

         Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động như: Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, ”Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

         Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua theo chuyên đề nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

YV
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 48
 • Hôm nay: 1482
 • Trong tuần: 7 708
 • Trong tháng: 40 255
 • Tất cả: 2268387
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.