Lượt xem: 86
Kế hoạch thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 – 2030” trên địa bàn huyện Châu Thành
Ngày 09 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 – 2030” trên địa bàn huyện Châu Thành.

         Mục tiêu của kế hoạch nhằm riển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ hiệu quả, thiết thực và đồng bộ trong toàn huyện. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng (gọi tắt là thanh thiếu nhi) trên không gian mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.

         Hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý, làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên trên không gian mạng; chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

         Việc triển khai thực hiện Chương trình phải đảm bảo thường xuyên, liên tục, hiệu quả và đồng bộ trong toàn huyện; nội dung đổi mới theo hướng thiết thực, có chiều sâu, đáp ứng mục đích đề ra; đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị liên quan. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia thực hiện Chương trình, chú trọng lồng ghép với các chương trình, kế hoạch có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

          Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch phấn đấu đến năm 2025, phấn đấu trên 90% cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên và 80% thanh niên, thiếu niên trên địa bàn huyện được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đến năm 2030, đạt 100% và 90% các chỉ tiêu tương ứng.

         Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ đoàn, đoàn viên trên địa bàn huyện học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn thông qua các nền tảng số của Đoàn.

         Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% đoàn viên kết nạp mới được học lý luận chính trị trên Cổng thông tin điện tử.

         Đến năm 2025, đạt trên 70% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 90% thanh niên Châu Thành sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”.

         Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ làm công tác thanh thiếu nhi được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh, đấu tranh trên không gian mạng.

         Đến năm 2025, đạt 90% cán bộ Đoàn, Hội, Đội; 80% đoàn viên, hội viên, 70% thanh niên Châu Thành được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, hội nhập quốc tế trên không gian mạng; 70% thiếu niên, nhi đồng được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng; đến năm 2030 đạt 100%, trên 90% và trên 80% các chỉ tiêu tương ứng.

         Đến năm 2025, phấn đấu trên 70% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng tài liệu và giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh.

         Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt trên 95% các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (viết tắt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) từ huyện tới cơ sở thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin thống nhất.

         Đến năm 2025, Đoàn cấp huyện mỗi tuần có ít nhất 02 bài viết và đến năm 2030, mỗi tuần có ít nhất 03 bài viết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

         Đến năm 2025, phấn đấu trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% Đoàn cấp huyện thiết lập đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, lan tỏa tin tốt và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

         Đến năm 2025, Đoàn cấp huyện mỗi năm tổ chức ít nhất 02 trào lưu và đến năm 2030 mỗi năm tổ chức ít nhất 02 trào lưu trên không gian mạng nhằm thu hút đoàn viên thanh niên hưởng ứng, làm theo.

         Đến năm 2025, đạt trên 80 % và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% xã, thị trấn, trường học, công sở các cấp có các kênh thông tin trên không gian mạng để kết nối, tập hợp, tương tác, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi.

         Đến năm 2025 phấn đấu 100% Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, thị trấn mỗi ngày đăng tải, chia sẻ ít nhất 01 tin tốt; mỗi tuần ít nhất 01 câu chuyện đẹp và đến năm 2030 đạt 02 tin tốt trên ngày, 02 câu chuyện đẹp trên tuần.

         Đến năm 2025, đạt 70% và đến năm 2030, đạt trên 95% hộ gia đình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi trong việc tham gia các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trên không gian mạng do các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức.

YV
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 40
 • Hôm nay: 156
 • Trong tuần: 156
 • Trong tháng: 48 420
 • Tất cả: 2276552
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.