Lượt xem: 193
Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Châu Thành năm 2023
Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 70a/KH-UBND kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Châu Thành năm 2023.

         Về đối tượng

           Cán bộ, công chức đang công tác trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức cấp huyện).

          Cán bộ, công chức xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

         Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là viên chức).

         Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (sau đây gọi tắt là Đại biểu HĐND các cấp).

         Về yêu cầu

         Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

         Đảm bảo nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và quy hoạch sử dụng lâu dài.

         Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý, người đứng đầu đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và bản thân cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

         Về nội dung và mục tiêu

         Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự học trình độ đại học và sau đại học phù hợp với chuyên môn, gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

         Bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cho các chức danh công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã.

         Thường xuyên cập nhật nội dung các văn kiện, Nghị quyết, đường lối của Đảng, cập nhật nâng cao trình độ lý luận chính trị theo quy định.

         Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.

         Thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý chuyên ngành; kiến thức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

         Cập nhật kiến thức pháp luật, văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

         Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh theo các chương trình quy định cho cán bộ, công chức, viên chức.

         Thường xuyên cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế.

         Bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quy định; tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

         Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

         Các lớp tập huấn chuyên ngành của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp trên tổ chức trong năm.

         Tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư đối với cán bộ, công chức, viên chức.

         Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện./.

YV - Phòng NV
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 29
 • Hôm nay: 1117
 • Trong tuần: 10 216
 • Trong tháng: 38 087
 • Tất cả: 1830017
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.