Lượt xem: 89

Cán bộ, công chức, viên chức huyện Châu Thành thi đua thực hiện văn hóa công sở năm 2021

Save
Hưởng ứng Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở năm 2021” các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai, thực hiện đồng loạt và có chuyển biến rõ nét. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa ứng xử, chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, gương mẫu trong gia đình và xã hội; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.

Bộ phận một cửa của huyện hướng dẫn người dân thực hiện Thủ tục hành chính

Qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, vì người dân phục vụ, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

 Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 và thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 và Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tận tình, thân thiện góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Đảm bảo tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân phục vụ.

Với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Châu Thành thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp trong hoạt động công vụ; xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp”, các cơ quan, đơn vị căn cứ trên điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị, đặc thù ngành để xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện phong trào cho phù hợp. Trong đó, đưa ra các giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, những việc thiết thực đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc. Chú trọng công tác tuyên truyền nội dung của văn hóa công sở đến cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cơ quan, đơn vị cũng đề cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của người đứng đầu, việc nêu gương của đảng viên, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên, đoàn viên công đoàn.

Đến nay các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức phát động và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở năm 2021”. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã tích cực bố trí công sở theo đúng quy định trong quy chế văn hóa công sở tại cơ quan làm việc. Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, chú ý công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nơi làm việc có cây xanh, gần gũi với thiên nhiên, thân thiện môi trường.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đại đa số chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; nỗ lực đoàn kết nội bộ, rèn luyện tính chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ, duy trì chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử, trang phục phù hợp với tính chất công việc. Qua đó khẳng định Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở năm 2021” đang diễn ra theo đúng tiến độ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phong trào có sức lan tỏa và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở.

Điển hình như Văn phòng HĐND – UBND huyện đã phát động Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở năm 2021”. Trong đó, xác định rõ mục tiêu thi đua đối với tập thể và cá nhân, ban hành Quy chế văn hóa công sở, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua triển khai đến nay đã góp phần trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trách nhiệm, năng động, minh bạch, sáng tạo trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, hết lòng phục vụ Nhân dân, nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan.

Điểm nhấn trong thực hiện văn hóa công sở của công chức, viên chức thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo khi thực hiện nhiệm vụ luôn ăn mặc gọn gàng, lịch sự phù hợp với chuẩn mực nghề nghiệp, đặc thù chuyên môn. Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc. Thực hiện “4 xin, 4 luôn, 3 không”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; không hách dịch, không nhũng nhiễu, không cáu gắt. Qua việc xây dựng văn hóa công sở giúp công chức, viên chức của ngành Giáo dục huyện tính chủ động, sáng tạo trong công việc, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Hiện tại Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở năm 2021” đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp từ huyện cho đến cơ sở, đến nay đã cho thấy những tín hiệu tích cực bước đầu. Đây là động lực để các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực trong thời gian tới đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo tính liên tục, thường xuyên, tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, thân thiện vì dân phục vụ.

 

Tác giả:Yến Võ
THÔNG BÁOBình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 515277
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.