Lượt xem: 91
Kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, năm 2024
Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND Kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, năm 2024.

         Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND Kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, năm 2024.

          Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT được UBND tỉnh, HĐND huyện giao, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 huyện Châu Thành.

         Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đờn thể chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị và người dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

         Làm cơ sở đánh giá xếp loại chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Thành.

         Yêu cầu của Kế hoạch là tổ chức giao chỉ tiêu năm 2024 cho UBND các xã, thị trấn; việc giao chỉ tiêu thực hiện phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình phải cụ thể, đảm bảo tính khách quan, khả thi cho từng chỉ tiêu được giao.

         Phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT và BHXH tự nguyện hàng quý đề ra và đến cuối năm đạt 100% các chỉ tiêu được giao.

         Kế hoạch đề ra mục tiêu chung là tăng cường, mở rộng, nâng cao tỷ lệ bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; duy trì bền vững người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN; hoàn thành các chỉ tiêu được giao; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

          Mục tiêu cụ thể: BHXH bắt buộc 19.270 người; BHXH tự nguyện: 2.390 người; BHTN: 17.262 người; BHYT: 94.571 người.

         Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với dân số toàn huyện: 95,15%, trong đó:

         - Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: 86,12%;

         - Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc: 99,40%;

         Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi: 33,01%, trong đó:

         - Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 31%;

         - Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 2,01%.

YV
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 58
 • Hôm nay: 1424
 • Trong tuần: 7 650
 • Trong tháng: 40 197
 • Tất cả: 2268329
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.