Lượt xem: 86
Châu Thành đẩy mạnh Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị phát triển cả bề rộng và chiều sâu
Thời gian qua, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trên địa bàn huyện Châu Thành đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị đã có những cách làm hay, tạo sức lan tỏa. Qua đó, góp phần thúc đẩy việc học tập thường xuyên trong mỗi gia đình, dòng họ, xây dựng xã hội học tập.

Quang cảnh hội nghị Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2015 - 2020

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, những năm gần đây, Phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Châu Thành đã từng bước đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực. Sau khi có Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học huyện đã tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện ban hành kế hoạch thực hiện hàng năm trên địa bàn huyện. 100% các xã, thị trấn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, ban hành các nghị quyết chuyên đề.

          Giai đoạn 2015 - 2020, toàn huyện triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Chính Phủ, nhận thức của hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn huyện về học tập suốt đời đã được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực. Các tầng lớp nhân dân đã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào học tập suốt đời. Tính đến nay, huyện đã có 9.731 hộ đạt danh hiệu hộ “gia đình học tập”; có 16 dòng họ đạt danh hiệu “dòng họ học tập”; có 24 ấp được công nhận là cộng đồng học tập và 32 đơn vị được công nhận “đơn vị học tập”.

          Phong trào này đã và đang tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Toàn huyện có 8 hội khuyến học xã, thị trấn, 111 chi hội, 4 ban khuyến học, phát triển 903 hội viên nâng tổng số đến nay có 18.029 hội viên, chiếm tỷ lệ 16,48% dân số toàn huyện. Kết quả đó cho thấy, phong trào xây dựng các mô hình học tập, xây dựng xã hội học tập đã thu hút các tổ chức xã hội, đoàn thể, động viên hội viên, đoàn viên, Nhân dân tham gia học tập để nâng cao nhận thức hiểu biết, nắm bắt khoa học - kỹ thuật, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

          Giai đoạn 2021 - 2025, Hội Khuyến học huyện Châu Thành tiếp tục tăng cường phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá định kỳ và đột xuất về xây dựng xã hội học tập ở cơ sở; phát động Phong trào xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập, Cộng đồng học tập; tổ chức có hiệu quả “Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời” hàng năm; tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng tại địa phương./.

Trần Thu Ngân
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 1085
 • Trong tuần: 2 681
 • Trong tháng: 5 239
 • Tất cả: 629224
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.