Lượt xem: 203
Huyện Châu Thành triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh
Để nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh, thời gian qua Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI đề ra các giải pháp thực hiện các nội dung như: công khai, minh bạch các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về thủ tục hành chính, dịch vụ công, chuyển đổi số, qua đó phát huy vai trò của người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hướng dẫn người dân thực hiện TTHC của đơn vị xã Hồ Đắc Kiện

         Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã cụ thể hóa các văn bản của tỉnh về chỉ đạo, triển khai để nâng cao chỉ số PAPI, huyện đã ban hành các văn bản triển khai cho các cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị các văn bản như: Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 22/02/2023 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Sóc Trăng; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về Cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sóc Trăng năm 2022 và giai đoạn đến năm 2030; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ. Tăng cường việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích. Tăng số lượng, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 để tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi làm các TTHC. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trách nhiệm giải trình, đối thoại với người dân; tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia đối thoại tại cấp cơ sở và tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề bức xúc của người dân.

         Các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, trong các buổi tiếp xúc cử tri hay các cuộc họp tại ấp, lãnh đạo xã, thị trấn dự họp, lắng nghe, giải quyết các tâm tư nguyện vọng của người dân; bên cạnh đó đơn vị thông tin các công trình, dự án trên địa bàn xã để người dân nắm, đo đó người dân tin tưởng và thực hiện đúng các quy định của địa phương.

         Để cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, huyện Châu Thành còn tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức khi giao dịch hành chính. Mặt khác, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp cơ sở đều được niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa giúp người dân dễ dàng tra cứu, chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ theo từng TTHC trước khi giao dịch, tránh phải đi lại nhiều lần. Từ đó công tác cải cách hành chính có sự chuyển biến tích cực, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Trên địa bàn huyện có 297 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần. Trong đó: 216 TTHC thuộc cấp huyện và 81 TTHC thuộc cấp xã, thị trấn và có 64 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn phần, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đối với cấp xã có 8/8 xã (đạt 100%) thực hiện đầy đủ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, huyện đã thiết lập và kiện toàn hệ thống đầu mối giữa huyện và xã đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, trình độ chuyên môn và năng lực thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn của huyện và các xã, thị trấn đến nay đạt 100%. Tất cả các thủ tục đều được niêm yết, đăng tải công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Để tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận lợi; huyện đã xây dựng Trang thông tin điện tử với tên miền http://www.chauthanh.soctrang.gov.vn. Theo đồng chí Đặng Bảo Xuyên - Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Châu Thành cho biết: “Phòng Nội vụ đã tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Bộ phận Một cửa tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; đồng thời tuyên truyền các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Dịch vụ Bưu chính công ích để người dân biết và tham gia khi có nhu cầu. Đầu năm 2023, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đã tiếp nhận, giải quyết hoàn trả đúng hẹn trên 2.647 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn. Cấp xã, thị trấn: đã tiếp nhận 11.072 hồ sơ, Trong đó giải quyết trước hạn 458 hồ sơ, hoàn trả đúng hẹn 10.614 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn”.

         Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Qua đó, nhiều cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã tích cực nghiên cứu, học hỏi, ứng dụng các giải pháp, mô hình hay trong cải cách hành chính hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ cá nhân, tổ chức. Kết quả thực hiện khảo sát đầu năm đến nay cho thấy, có 5.952 lượt đánh giá kết quả giải quyết TTHC, cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, trong đó: rất hài lòng là 6.597 lượt, hài lòng là 335 lượt, bình thường là 20 lượt.

         Thời gian tới, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai nhiều giải pháp tăng cường việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích, tăng số lượng, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 để tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi làm các TTHC trên địa bàn./.

YV - Phòng NV
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 47
 • Hôm nay: 272
 • Trong tuần: 272
 • Trong tháng: 48 536
 • Tất cả: 2276668
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.