Lượt xem: 240
Phỏng vấn đồng chí Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Châu Thành về công tác cải cách hành chính.
Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và cấp phép kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường đầu tư – kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp. Để tìm hiểu rỏ hơn về công tác này, phóng viên Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Truyền thanh huyện Châu Thành có phỏng vấn đồng chí Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Châu Thành. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn trên.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Châu Thành

         Phóng viên: Xin đồng chí vui lòng cho biết những kết quả trong việc  thực hiện cải cách hành chính đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện như thế nào? điểm sáng trong thực hiện cải cách cách hành chính  trên địa bàn huyện là gì?

         Đồng chí Trần Quốc Tuấn:

         Có thể nói công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm qua ở huyện Châu Thành có nhiều nét nổi bật.  Huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện tốt các quy định về cơ chế “Một cửa”, nhiều cơ quan, đơn vị đã phối hợp với nhau theo cơ chế “Một cửa” liên thông, để giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Bộ phận “Một cửa” cấp xã có những bước tiến lớn trong việc giải quyết công việc của người dân, đảm bảo chính xác, nhanh gọn, giảm phiền hà và rút ngắn thời gian chờ đợi của các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu.

         Bên cạnh đó, quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện ngày càng  hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng văn bản, tăng cường hiệu quả công tác quản lí Nhà nước. Áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện đã triển khai áp dụng hệ thống quản lí chất lượng vào hoạt động quản lí, tạo được phương pháp xử lí công việc khoa học, rõ người, rõ việc, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lí hành chính Nhà nước. Điểm sáng trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện, kết quả năm 2022 cho thấy, các cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn thuộc UBND huyện quan tâm tham mưu thực hiện đạt tiến độ và hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ lớn trọng tâm, mà UBND huyện giao trong Kế hoạch cải cách hành chính của huyện năm 2022.

         Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm 2022, UBND các xã, thị trấn cũng đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong đó, chú trọng các hoạt động tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hàng tuần tổ chức họp Bộ phận Một cửa để đánh giá ưu điểm và hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề ra biện pháp khắc phục nhằm từng bước nâng cao chất lượng của cơ chế một cửa, đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của Nhân dân và doanh nghiệp. UBND xã, thị trấn đã thực hiện tốt niêm yết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ thủ tục hành chính, không có hồ sơ tồn đọng.

         Nhằm đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên nền tảng số, các xã, thị trấn tích cực triển khai dịch vụ bưu chính công ích. Nhiều đơn vị đã đề xuất và triển khai mô hình hiệu quả về cải cách hành chính như mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính; mô hình công dân không viết gắn vơi dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; như mô hình “Ngày thứ sáu gặp gỡ dân” tại các xã, thị trấn mô hình gửi thư chúc mừng, thư xin lỗi, thư chia buồn với người dân, để thực hiện sự quan tâm chia sẻ, tạo mối quan hệ mật thiết gần gũi, gắn kết giữa chính quyền với người dân.

         Phóng viên: Công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong năm, đã thực hiện và đạt những kết quả gì thưa đồng chí?

         Đồng chí Trần Quốc Tuấn: Trong năm 2022, UBND huyện và các xã, thị trấn đã tăng cường tuyên truyền  cải cách hành chính trên hệ thống Đài Truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện về các nhiệm vụ cải cách hành chính. Công tác tuyên truyền đã góp phần nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện cơ chế “Một cửa”, cơ chế “một cửa” liêng thông; đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường niên, góp phần hoàn thành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

         Trong thời điểm cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đẩy mạnh việc tuyên truyền, tạo sự đồng thuận nhân dân về các nội dung: Chỉ thực hiện thủ tục hành chính thật cần thiết, hướng dẫn cách thức gửi hồ sơ qua cách tìm hiểu và biểu mẫu thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4. Cùng với đó là công khai số điện thoại của cán bộ phụ trách, để người dân tiện liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

         Phóng viên: Đồng chí vui lòng cho biết thêm những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên nền tảng công nghệ số của huyện là gì nhằm góp phần tạo thuận lợi nhất cho nhân dân địa phương?

         Đồng chí Trần Quốc Tuấn: Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên nền tảng công nghệ số trong thời gian tới, huyện cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

         - Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, thông suốt; gắn kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính vào đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức.

         - Hai là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nhất là kiểm tra công vụ, kiểm tra đánh giá tình hình và chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã; xử lí hoặc đề xuất xử lí triệt để những trường hợp chấp hành không nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

         - Ba là, kiện toàn, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa huyện, xã để cải thiện chất lượng giải thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điển tử.

         - Bốn là, tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, chỉ số cải cách hành chính và phối hợp điều tra, khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp được phổ biến đến người dân, doanh nghiệp, cán bộ, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

         - Năm là, duy trì và đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện sao cho phù hợp với từng mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung tuyên truyền phổ biến đến người dân, doanh nghiệp cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

         Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Tô La - Trung tâm VH - TT - TT huyện
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 89
 • Trong tuần: 1 691
 • Trong tháng: 8 155
 • Tất cả: 1661380
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.