Lượt xem: 80
Thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2024
Ngày 07/02/2024 UBND huyện Châu Thành ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2024 với mục đích nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, triển khai có hiệu quả Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho công chức Tư pháp và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác xử lý vi phạm hành chính, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện để góp phần đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước, cá nhân và tổ chức.

         Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, thu thập thông tin, tổng hợp, đánh giá những khó khăn, vướng mắc từ công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, những bất cập, tồn tại trong các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, để kịp thời đề xuất, kiến nghị hợp lý đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện pháp luật về xử  lý vi phạm hành chính, đảm bảo pháp luật được thi hành thống nhất, đồng bộ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

         Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2024  tập trung vào các  nội dung trọng tâm là:

         Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

         Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

         Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

         Thống kê, báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

         Cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính vào Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính./.

Hồng Hân
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 77
 • Hôm nay: 1378
 • Trong tuần: 7 604
 • Trong tháng: 40 151
 • Tất cả: 2268283
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.