Lượt xem: 185
Kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện Châu Thành, năm 2023
Thời gian qua, UBND huyện luôn theo dõi chỉ đạo kịp thời công tác thu ngân sách để thực hiện đạt tiến độ thu theo kế hoạch đề ra từng tháng, quý. Nhằm tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện, UBND huyện thành lập tổ chống thất thu thuế trên địa bàn huyện.

         Quá trình tổ chức thu, Chi cục thuế cùng với các ban ngành và các xã, thị trấn vận dụng tốt các chính sách, pháp luật thuế. Tổ chức phối hợp đồng bộ, khai thác nguồn thu, đề ra giải pháp cụ thể phù hợp điều kiện đặc điểm của từng nơi để tổ chức thực hiện.

         Chi Cục thuế và UBND các xã, thị trấn khi triển khai giao nhiệm vụ thu luôn đảm bảo không thấp hơn chỉ tiêu cấp trên giao; đồng thời, xây dựng các giải pháp và triển khai đồng bộ, có hiệu quả trong việc tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn lậu thuế; đồng thời Chi Cục thuế đã tăng cường công tác quản lý nợ thuế, áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đồng thời đề ra biện pháp cụ thể để xử lý và thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước đối với các khoản nợ có khả năng thu và khai thác các nguồn thu phát sinh theo quy định.

         Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, phân tích các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để xác định tính chính xác, trung thực của hồ sơ khai thuế, đảm bảo thu đúng và đủ.

         Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra thuế nhằm phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm pháp luật về thuế và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế; đồng thời xây dựng, củng cố lực lượng cán bộ thuế đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giao.

         Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nộp thuế đảm bảo đúng thời gian, đúng định mức.

         Qua kết quả thực hiện phong trào thi đua đến thời điểm hiện tại cơ bản tình hình thu ngân sách trên địa bàn huyện đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Ước thu ngân sách Nhà nước năm 2023616.447 triệu đồng, đạt 136% kế hoạch

         Trong quá trình thực hiện đã đảm bảo chi đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đảm bảo theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội từng ngành, từng xã, thị trấn.

         Thực hiện theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên như: chi lương và các khoản theo lương, chi hoạt động thường xuyên và thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành, nhất là các công trình chuyển tiếp.

         Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện thường xuyên kiểm tra việc lập và chấp hành dự toán, chấp hành nguyên tắc, chế độ, chính sách, định mức tài chính theo quy định đối với các đơn vị ngành, các xã, thị trấn. Thanh quyết toán kịp thời chứng từ chi không để tạm ứng tồn cao, nhất là ở những tháng cuối năm.

         Tiếp tục thực hiện, chấp hành nghiêm công văn số 2975/STC-TT ngày 26/11/2012 của Sở Tài chính Sóc Trăng về việc tăng cường công tác tác tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng  ngân sách nhà nước.

         Đảm bảo cân đối nguồn ngân sách (kể cả ngân sách huyện, xã), dành 70% các khoản tăng thu của ngân sách huyện, ngân sách xã để thực hiện cải cách tiền lương cơ sở. Các xã, thị trấn phải cân đối nguồn thu để bố trí chi trên cơ sở cân đối thu – chi ngân sách.

         Theo dõi đủ nguồn và chi đúng nội dung. Quản lý đảm bảo đủ vốn và chi đúng nội dung các nguồn vốn được ngân sách tỉnh trợ cấp có mục tiêu như: Vốn xây dựng cơ bản và các khoản bổ sung khác của tỉnh. Theo dõi mức rút trợ cấp cân đối của ngân sách xã, thị trấn theo kế hoạch đầu năm. Tính đến nay tình hình ngân sách các xã, thị trấn ổn định, cân đối.

         Công tác tuyên truyền luôn quan tâm, vận động phối hợp với các tổ chức đoàn thể các cấp và nhân dân thay đổi nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng một cách thống nhất đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để từ đó xây dựng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ từng cá nhân, tập thể để góp phần thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm. Công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua. Các buổi tuyên truyền được 100% doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, những người nộp thuế tích cực hưởng ứng phong trào, tham gia đồng loạt và có những chuyển biến rõ nét về nghĩa vụ nộp thuế.

         Đồng thời, các cơ quan, đơn vị theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua trên các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử, nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua./.

YV
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 79
 • Hôm nay: 1377
 • Trong tuần: 7 603
 • Trong tháng: 40 150
 • Tất cả: 2268282
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.