Lượt xem: 285
Phát động phong trào thi đua “Mỗi ấp có một tuyến đường kiểu mẫu” trên địa bàn huyện Châu Thành
Ngày 28 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Mỗi ấp có một tuyến đường kiểu mẫu” trên địa bàn huyện.

Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp

         Thông qua phong trào thi đua nhằm tiếp tục phát huy sự chủ động, sáng tạo của người dân, Ban nhân dân các ấp và đoàn thể tham gia xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn.

         Biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

         Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu việc thực hiện Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ huyện, xã đến các ấp với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng ngành, từng địa phương, phát huy sự sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân.

         Về đối tượng: Tập thể là các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể xã, ban nhân dân các ấp, doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện. Cá nhân gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, toàn thể Nhân dân trong huyện và ngoài huyện (để huy động nguồn lực bên ngoài).

         Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ nay đến hết ngày 30/6/2023. . Kế hoạch cũng đề ra Chỉ tiêu thi đua là thực hiện mỗi ấp có 1 tuyến đường kiểu mẫu đạt các tiêu chí sáng – xanh – sạch – đẹp chiều dài tối thiểu là 800m (không tính các tuyến đường kiểu mẫu đã thực hiện đạt và được chấm điểm đạt tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trước ngày ban hành kế hoạch này). Các tuyến đường nông thôn nội đồng, tuyến đường cánh đồng mẫu, khu vườn mẫu…

         Nội dung thi đua: Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; đề xuất thay đổi cách làm mới thực hiện tuyến đường kiểu mẫu. Đăng ký hỗ trợ xã xây dựng tuyến đường kiểu mẫu.

         Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục phát động, đổi mới nội dung và hình thức triển khai thực hiện Phong trào, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh. Chú trọng huy động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa trong xây dựng tuyến đường kiểu mẫu.

         Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tham gia, hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo động lực cho các phong trào thi đua trên các lĩnh vực.

         Ban Nhân dân các ấp là chủ thể chính phải tiến hành rà soát, lựa chọn tuyến đường phù hợp để tổ chức vận động, thực hiện đạt một tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn ấp mình, qua đó phải chủ động kêu gọi, vận động Nhân dân trực tiếp tham gia.

Yến Võ
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 20
 • Hôm nay: 1666
 • Trong tuần: 7 426
 • Trong tháng: 3 156
 • Tất cả: 1656381
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.