Lượt xem: 505
Hiệu quả từ phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Châu Thành thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Châu Thành thi đua thực hiện văn hóa công sở” được triển khai thực hiện đã thực sự trở thành trọng tâm trong các phong trào thi đua của huyện và các cụm, khối thi đua trên địa bàn. Phong trào thi đua đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai sâu rộng trong các cơ quan với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao văn hóa công sở, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả minh bạch trong hoạt động thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội.

Công chức luôn thân thiện, cởi mở, nhiệt tình hỗ trợ người dân

         Triển khai thực hiện Phong trào thi đua, các đơn vị, cơ quan trong huyện căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo chất lượng. Kịp thời xây dựng quy chế làm việc, quy chế về văn hóa công sở, chuẩn mực về đạo đức, lối sống giao tiếp ứng xử, trang phục, quy định về bài trí công sở và xây dựng môi trường làm việc văn minh tại các cơ quan.

         Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 và thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 và Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tận tình, thân thiện góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

         Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng, Huyện đã ban hành Công văn số 118-CV/HU ngày 16/7/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức; UBND huyện ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về việc ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Công văn số 1416/UBND-VP ngày 27/10/2022 của UBND huyện về tiếp tục tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ. Đến nay 100% các cơ quan, đơn vị đã ban hành nội quy, quy chế phù hợp theo quy định về thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ.

         Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở được triển khai sâu rộng đến toàn thể 100% cơ quan, đơn vị với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: niêm yết công khai từng nội dung của phong trào thi đua tại trụ sở cơ quan, đơn vị tại vị trí dễ thấy để nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện, đồng thời để người dân và doanh nghiệp thực hiện vai trò giám sát. Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hình thức cũng như đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện, cụ thể 100% công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, thái độ làm việc cởi mở, môi trường làm việc thân thiện, thúc đẩy hiệu quả cao trong thực thi công vụ.

         Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hình thức cũng như đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện, cụ thể 100% công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, thái độ làm việc cởi mở, môi trường làm việc thân thiện, thúc đẩy hiệu quả cao trong thực thi công vụ. Với tập thể “Thi đua xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”, đối với cá nhân “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc, chuẩn mực về đạo đức phù hợp với tính chất công việc, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước do đơn vị phát động. Phong trào đã biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện, qua đó đã khẳng định, cán bộ, công chức trên toàn huyện đã ý thức trách nhiệm công việc, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử đã giảm thiểu văn bản giấy, tỷ lệ sử dụng đạt mức cao. Việc triển khai ứng dụng chữ ký số, tích hợp trên các hệ thống quản lý văn bản điều hành, tỷ lệ văn bản phát hành ký số và gửi nhận qua hệ thống điện tử đã tăng đáng kể, từ đó giảm chi phí thời gian gửi, nhận văn bản điện tử, thời gian xử lý công việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng đạt hiệu quả.

         Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tiếp tục được triển khai trong ngành giáo dục và đạt kết quả tốt. Các cơ quan, đơn vị trường học trong ngành thường xuyên quan tâm xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp”; “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất trong nhà trường, quan tâm tới việc trồng cây xanh, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Ngoài ra Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn tích cực với các mô hình mang lại hiệu quả như: mô hình “Phụ nữ dân tộc Khmer giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”; mô hình “ Phụ nữ tự tin bảo vệ tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp” và mô hình “Phụ nữ đảm đang xây dựng Nông thôn mới” trên địa bàn huyện. Mô hình “Ngày thứ sáu gặp gỡ dân” tại các xã, thị trấn tại huyện Châu Thành. Mô hình “Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính” tại UBND xã Phú Tâm. Mô hình “Công dân không viết” được UBND xã Phú Tâm triển khai thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính. Đây là một trong những giải pháp cụ thể nhằm nâng số lượng thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 so với hiện nay.

         Qua thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn đã tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, luôn tận tình giải thích và hướng dẫn về quy trình xử lý công việc, thực hành “4 xin, 4 luôn” xin chào, xin lỗi, xin cám ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Đã kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, không gây phiền hà, nhũng nhiễu trong khi giải quyết thủ tục hành chánh cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, ban ngành từ huyện đến cơ sở, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

         Kết quả khen thưởng phong trào thi đua đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 6 tập thể và 10 cá nhân. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

         Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Châu Thành thực hiện văn hóa công sở” các cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua, để mỗi tập thể cá nhân đó chính là những tấm gương sáng cho các tập thể, cá nhân khác noi theo học tập. Tăng cường sự phối hợp và phát huy vai trò của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị để phong trào thi đua ngày càng được hiệu quả./.

Yến Võ
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 39
 • Hôm nay: 185
 • Trong tuần: 185
 • Trong tháng: 48 449
 • Tất cả: 2276581
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.