Lượt xem: 824
Huyện Châu Thành Phát động đợt thi đua bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027
 Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về việc phát động đợt thi đua bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Họp triển khai công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp

Mục đích của Kế hoạch phát động đợt thi đua bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức và phục vụ bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên địa bàn huyện.

Tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phù hợp với mức độ đóng góp của tập thể và cá nhân tham gia.

Đối tượng thi đua: - Tập thể thi đua là các ngành huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ bầu cử.

- Cá nhân thi đua là cán bộ, công chức, viên chức và người trực tiếp làm nhiệm vụ trong quá trình tổ chức công tác bầu cử.

Nội dung thi đua: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thực hiện tốt công tác phối hợp trong quy trình tổ chức bầu cử, đặt biệt là các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Trưởng ban nhân dân ấp, công tác giám sát, kiểm tra công tác bầu cử.

Thi đua tổ chức thực hiện công tác bầu cử đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ và đạt kết quả cao.

Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Thời gian thi đua: Thời gian phát động đợt thi đua: Từ tháng 4/2022 đến tháng 5/2022.

Chỉ tiêu thi đua: Các xã, các tổ bầu cử hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong công tác bầu cử theo quy định.

Công tác khen thưởng:

Tiêu chuẩn khen thưởng (Tổng 100 điểm)

Thực hiện công tác bầu cử đúng theo Luật định (quy trình công tác bầu cử được tiến hành nhanh, gọn, chính xác, đạt chất lượng và hiệu quả cao; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân) (20 điểm).

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động rộng rãi trong Nhân dân về công tác bầu cử với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo (5 điểm).

Vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ từ 98% trở lên; kết quả bầu đạt yêu cầu về số lượng đại biểu quy định, không bầu cử lại (20 điểm).

Quá trình trước, trong và sau ngày bầu cử đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (5 điểm).

Chỉ đạo kết thúc thời gian bỏ phiếu sớm nhất (30 điểm).

Tại các điểm bỏ phiếu phải được tổ chức trang nghiêm, trang trí phong phú và đúng quy định, có sơ đồ hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu; giải quyết tốt các khiếu nại, không để xảy ra các trường hợp cử tri phàn nàn, thắc mắc trong bầu cử, nhất là không để vi phạm quyền của cử tri trong việc bầu cử (10 điểm).

Đảm bảo nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kịp thời về cấp trên (5 điểm).

Thực hiện tốt việc quản lý, thanh quyết toán kinh phí đúng thời gian quy định, sử dụng kinh phí tiết kiệm và đúng mục đích yêu cầu (5 điểm).

Quy định điểm thưởng và điểm trừ trong thang điểm

Điểm thưởng: Tổng số điểm thưởng là 20 điểm, cụ thể:

+ Vận động 100% cử tri tham gia bầu cử sớm nhất (cộng 10 điểm).

+ Đơn vị báo cáo và hồ sơ kết thúc công tác bầu cử sớm nhất (cộng 10 điểm).

Điểm trừ: Tổng số điểm trừ là 50 điểm, cụ thể:

Thực hiện các công việc bầu cử không theo kế hoạch và lịch trình của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Phòng Nội vụ yêu cầu (mỗi công việc trễ thời gian trừ 2 điểm, trừ tối đa 10 điểm).

Tại các khu vực bỏ phiếu tổ chức thiếu trang nghiêm, chưa đúng quy định, không có sơ đồ hướng dẫn (mỗi sai sót trừ 1 điểm, trừ tối đa 5 điểm).

Thực hiện các biên bản chưa chính xác, biên bản bị tẩy xóa (mỗi biên bản trừ 2 điểm, trừ tối đa 10 điểm).

Để xảy ra việc vi phạm quyền dân chủ trong bầu cử (trừ 5 điểm).

Vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ dưới 98% (trừ 5 điểm).

Kết quả bầu cử không đạt số lượng đại biểu quy định, phải bầu cử lại (trừ 5 điểm).

Xảy ra trường hợp làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử (trừ 5 điểm).

Thực hiện báo cáo về đơn vị cấp trên trễ thời gian so với quy định (mỗi báo cáo trừ 1 điểm, trừ tối đa 5 điểm).

Quy trình bình xét khen thưởng

Sau khi kết thúc hoạt động bầu cử, Ủy ban nhân dân huyện dựa trên những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong tổ chức, phục vụ bầu cử tại đơn vị để xét khen thưởng theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

Tập thể: ngành huyện 03 tập thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 03 tập thể, tổ bầu cử 08 tổ.

Cá nhân: ngành huyện 25; xã, thị trấn 32 (mỗi đơn vị 4 cá nhân do xã, thị trấn chọn và đề xuất: chọn 3 cá nhân thuộc ấp, 1 cá nhân thuộc ngành xã).

Tổ chức thực hiện

Các phòng, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch này tổ chức thực hiện; đồng thời tuyên truyền rộng rãi để các tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị chủ động tham gia.

Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện) có trách nhiệm phối hợp, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện đợt thi đua trước, trong và sau ngày bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022 – 2027; tổng hợp và tham mưu trình Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bầu cử.

Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp huyện phối hợp với phòng Nội vụ và các tổ chức bầu cử để theo dõi việc triển khai Kế hoạch đợt thi đua này.

Đối tượng khen thưởng trong đợt thi này không khống chế tính số lần được khen thưởng trong năm 2022 theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Châu Thành./.

Yến Võ
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 102
 • Hôm nay: 1368
 • Trong tuần: 1 368
 • Trong tháng: 33 915
 • Tất cả: 2262047
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.