Lượt xem: 505
Huyện Châu Thành Phát động đợt thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc Phát động đợt thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Mục đích của Kế hoạch Phát huy tinh thần trách nhiệm của các phòng, ban ngành, đơn vị, các chủ đầu tư, tạo động lực nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trước ngày 31/01/2023, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình kế hoạch và các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời và tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến những tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc có đóng góp tích cực trong đợt thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Đợt thi đua phải được triển khai sâu rộng đến các phòng, ban ngành, đơn vị và quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, xác định việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022 của từng cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai các nội dung thi đua phải đúng quy định, đảm bảo tính thiết thực, bám sát nội dung chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và phát huy tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị từ lãnh đạo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng tập thể đạt thành tích trong triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công phải đảm bảo khách quan, nhằm tạo động lực thúc đẩy đợt thi đua, không chạy theo thành tích.

Đối tượng thi đua là tập thể là các phòng, ban ngành, đơn vị, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn huyện, các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư công trình, dự án có sử dụng vốn đầu tư công.

Nội dung thi đua: Tập trung nguồn lực cho giải ngân vốn đầu tư công, xem việc tiếp tục đẩy mạnh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là chìa khóa cho tăng trưởng nền kinh tế trong thời gian tới, vừa kích cầu nền kinh tế, vừa giúp tiêu thụ nguyên vật liệu và giải quyết việc làm cho người lao động.

Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án.

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đặc biệt tập trung chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư đã được bố trí từ đầu năm, chủ đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, cần kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành, yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà thầu tuân thủ nghiêm kế hoạch, thời gian đã cam kết. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người được phân công theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án để đôn đốc, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được phân công.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thúc đẩy thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, phải giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao và có văn bản đăng ký tiến độ, kết quả giải ngân năm 2022.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đồng thời đảm bảo chất lượng, kiên quyết không nghiệm thu công trình khi không đáp ứng yêu cầu về thiết kế và chất lượng, đảm bảo an toàn lao động.

Chủ động phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, tuyên truyền, vận động, giải quyết vướng mắc phát sinh.

Tiêu chuẩn khen thưởng

a) Tiêu chuẩn chung

Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Không có các trường hợp khiếu nại, kiến nghị trong công tác quản lý, điều hành, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu…

b) Tiêu chuẩn cụ thể

Chủ tịch UBND huyện xem xét tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 06 Giấy khen đối với tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua, cụ thể:

Đối với tập thể là chủ đầu tư: có kế hoạch và biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện thi công các công trình, dự án đảm bảo về tiến độ thực hiện, yêu cầu về thiết kế và chất lượng, đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ… trong quá trình thi công. Trong đó ưu tiên xem xét, lựa chọn đề nghị khen thưởng đối với các chủ đầu tư quản lý nhiều dự án, có nguồn vốn bố trí lớn và có kết quả giải ngân tốt.

Các đơn vị thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư, có tỷ lệ giải ngân đạt cao các nguồn vốn năm 2022 được giao; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và triển khai các chính sách hỗ trợ tạo sự đồng thuận trong nhân dân sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án.

Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành.

Hồ sơ khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ). Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Phòng Nội vụ có trách nhiệm thẩm định, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét khen thưởng theo quy định.

Tổ chức thực hiện: Thủ trưởng các phòng, ban ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai thực hiện ở đơn vị mình; theo dõi việc triển khai thực hiện đợt thi đua, kịp thời đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện nhằm hoàn thành tốt đợt thi đua, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại Công văn số 351/UBND-XD ngày 01/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị lựa chọn các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét đề nghị khen thưởng; đồng thời lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với Cờ thi đua, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo kết quả đợt thi đua (thông qua Sở Nội vụ).

Phòng Nội vụ theo dõi tổ chức thực hiện Kế hoạch này và tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định.

Yến Võ
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 24
 • Hôm nay: 587
 • Trong tuần: 13 157
 • Trong tháng: 47 718
 • Tất cả: 1648344
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.