Lượt xem: 559
Kết quả thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 06 tháng đầu năm 2023
6 tháng đầu năm huyện Châu Thành thực hiện tốt  Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm 2023.

         Ngay từ khi xây dựng kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn tập trung triển khai, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh và liên hệ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện thiết thực theo đúng tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và rà soát lại toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác còn những hạn chế, khuyết điểm để xác định từng nội dung cụ thể; có kế hoạch, chương trình và giải pháp thực hiện cụ thể phù hợp với các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn.

          Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn khẩn trương tiến hành tổ chức triển khai trong cơ quan, đơn vị và địa phương, làm cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập, làm theo chuyên đề năm 2023.

Để tạo nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn có nhận thức thức đầy đủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã khẩn trương triển khai chuyên đề năm 2023 “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Để làm cơ sở cho việc đánh giá việc thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị mình xây dựng kế hoạch đăng ký học tập, làm theo năm 2023.

          Qua triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xây dựng kế hoạch đăng ký năm 2023 trên địa bàn huyện có 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, các cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia xây dựng kế hoạch đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua đó có 1.601/1.601 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả viên chức ngành Giáo dục) xây dựng kế hoạch học tập, làm theo.

          Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, có tác động và sức lan tỏa lớn. Do đó UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục, chuyên đề để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và tận quần chúng nhân dân việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, các ngày lễ lớn của đất nước.

          Nội dung tuyên truyền như: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; Thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí, quan liêu; Nâng cao ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; về Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đoàn kết, sáng tạo...

          Phát huy tính gương mẫu, tiên phong của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, các xã, thị trấn. UBND huyện đã chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn làm gương đi đầu từ trong công việc đến đạo đức, lối sống, định kỳ hàng quý kiểm điểm nội dung đó trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đây cũng là một trong những giải pháp cơ bản để nhân dân học tập tốt và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc làm gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị và các xã, thị trấn.

YV - Phòng NV
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 40
 • Hôm nay: 155
 • Trong tuần: 155
 • Trong tháng: 48 419
 • Tất cả: 2276551
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.