Lượt xem: 1998
Bài học kinh nghiệm và phương hướng tổ chức các kỳ họp HĐND huyện Châu Thành trong năm 2021
Năm qua ngoài tổ chức 2 kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện Châu Thành, thì Thường trực HĐND huyện còn tổ chức 4 kỳ họp chuyên đề để kịp thời ban hành các Nghị quyết, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 16, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND huyện Châu Thành

         Từ thực tế tổ chức các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện Châu Thành đã đánh giá kết quả thực hiện với việc xác định những thuận lợi và khó khăn, bài học kinh nghiệm và phương hướng hoạt động trong năm 2021. Theo báo cáo đánh giá của Thường trực HĐND huyện việc chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp, các ngành, các cơ quan được phân công đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân được chuẩn bị khá tốt, có phân tích, đảnh giá, phản biện xã hội, làm cơ sở để các đại biểu cân nhắc, quyết định.

         Thủ trưởng các ngành chức năng được phân công giải trình trực tiếp tại hội trường đã tiếp thu, giải trình về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đối với các ngành trả lời bằng văn bản đều gửi văn bản trả lời về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để gửi cho các đại biểu Hội đồng nhân dân đúng thời gian quy đinh.

         Các nội dung văn bản trình bày tại kỳ họp ngắn gọn, rõ ràng đi vào trọng tâm nội dung vấn đề. Văn kiện kỳ họp và các tài liệu liên quan đến kỳ họp được gửi đến các Tổ đại biểu đảm bảo thời gian để các đại biểu nghiên cứu và có tổ chức họp Tổ để đóng góp ý kiến nội dung văn kiện. Chương trình làm việc được bố trí hợp lý, dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn tại hội trường, đại biểu phát biểu có trọng tâm. Công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, họp Tổ thảo luận; các Tổ đại biểu tích cực phối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân xã, thị trấn thực hiện kịp thời phục vụ nội dung kỳ họp.

         Văn phòng HĐND, UBND huyện tham mưu tích cực giúp Thường trực Hội đng nhân dân huyện trong việc đôn đốc các ngành chức năng gửi báo cáo giải trình trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ và thực hiện tốt công tác hậu cần phục vụ kỳ họp.

         Bên cạnh nhng kết quả đạt được, công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp vẫn còn một số hạn chế nhất định, một số văn bản của Uỷ ban nhân dân chưa đảm bảo phải điều chỉnh nhiều lần, như: báo cáo kinh tế, xã hội làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra các Ban Hội đồng nhân dân. Một số văn bản kỳ họp gửi Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện họp T chưa đảm bảo đy đủ và thời gian theo quy định.

         Phát huy những kết quả đạt được trong kỳ họp vừa qua, Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan có liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện tốt một số việc cụ thể như sau: Các đại biểu Hội đồng nhân dân cần quan tâm hơn nữa việc chất vấn, tạo sinh khí sôi nổi trong kỳ họp; tăng cường nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, chất vấn tại Hội trường, dự họp đầy đủ. Các ngành chức năng trả lời đi thẳng vào nội dung chất vấn, giải trình rõ ràng, cụ thể.

         Đại biểu Hội đồng nhân dân cần sắp xếp thời gian, chủ động dự họp Hội đồng nhân dân, họp Tổ đại biểu đầy đủ, tích cực thảo luận đóng góp cho nội dung văn bản kỳ họp và những vấn đề bức xúc, được nhiều cử tri quan tâm; tích cực, chủ động, nêu cao tinh thân trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu dân cử tại kỳ họp.

         Việc phối hợp chuẩn bị các báo cáo, dự thảo Nghị quyết phải theo thời gian luật định, các văn bản phải đầy đủ nội dung để phục vụ tiếp xúc cử tri, họp Tổ đại biểu đúng theo quy định, bảo đảm chất lượng.

         Trước kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân ch đạo giám sát việc giải quyết kiến nghị ca cử tri; quan tâm theo dõi việc thc hiện lời hứa của Thủ trưởng các cơ quan chức năng đề báo cáo cử tri. Đồng thời, quan tâm theo dõi, giám sát kết quả triển khai thc hiện Nghị quyết sau kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.

         Song song tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu, hậu cần phục vụ kỳ họp, công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi nội dung kỳ họp và hoạt động của Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri theo dõi góp ý./.

Mỹ Dung
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 43
 • Hôm nay: 160
 • Trong tuần: 160
 • Trong tháng: 48 424
 • Tất cả: 2276556
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.