Lượt xem: 228
Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa 02 năm 2023
Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp các Ban Xây dựng Đảng mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa 02 năm 2023 cho 65 đồng chí học viên là đảng viên dự bị.

Quang cảnh Hội nghị

         Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Trần Văn Hưởng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Trần Thị Ngọc Liêng; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

          Lớp học được diễn ra trong 07 ngày, từ ngày 29/5 đến ngày 05/6/2023; giúp các học viên nắm vững các kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tư, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường chỉnh đốn Đảng; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và những chuyên đề thực tiễn khác. Nhằm trang bị, bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng một cách sâu sắc cho các đồng chí đảng viên dự bị đủ điều kiện để chuyển đảng viên chính thức./.

Mỹ Dung - Trung tâm VH - TT - TT huyện
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 103
 • Trong tuần: 6 624
 • Trong tháng: 45 176
 • Tất cả: 1837106
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.