Lượt xem: 49
Châu Thành: Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ quân sự xã, thị trấn
Trong những năm qua, Chi bộ quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, trực tiếp củng cố, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chi bộ quân sự đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quang cảnh khai mạc lớp huấn luyện dân quân cơ động tại Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành.

Sau khi có Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các địa phương củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự xã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Qua hơn 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35, công tác xây dựng và hoạt động của chi bộ quân sự trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp; chất lượng, hiệu quả từng bước chuyển biến tích cực; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Huyện Châu Thành có 8/8 Chi bộ quân sự với 77 đảng viên tham gia sinh hoạt theo đúng Hướng dẫn 35 HD của Ban Tổ chức Trung ương. Các cấp ủy, chi bộ quân sự đã thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, nội dung, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tổ chức đăng ký thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn huyện đã củng cố xây dựng được 1.198 lực lượng dân quân tự vệ, chiếm 1,26% dân số, chất lượng đảng viên đạt 21,66%; hàng năm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng có 100% chi bộ quân sự xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Theo đánh giá, qua hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn nhìn chung cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương ở cơ sở có nhiều chuyển biến, tiến bộ; năng lực, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ quân sự có sự đổi mới, sâu sát với địa bàn, thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên ở cơ sở đã xung kích trong khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động phối hợp, hiệp đồng với lực lượng công an và các lực lượng có liên quan giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương.

 Cùng với đó, Chi bộ quận sự các xã, thị trấn đã tổ chức phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác ở các địa phương thực hiện bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do đảng ủy, UBND xã, thị trấn giao. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, đảng ủy các xã, thị trấn có chi bộ quân sự đã quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn được vận hành thông suốt và có hiệu quả hơn.

  Trong thời gian tới, Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng chi bộ quân sự trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn; xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt ở địa phương để cùng với các lực lượng khác tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Trần Thu Ngân
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 777
 • Trong tuần: 1 771
 • Trong tháng: 24 484
 • Tất cả: 568437
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.