Lượt xem: 54

Châu Thành triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Save
Sáng ngày 17/4/2021, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn huyện Châu Thành. Dự có đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, đồng chí Phạm Văn Công - Huyện ủy viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành.

Quang cảnh hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tham dự hội nghị có 198 đảng viên tại điểm cầu huyện và 972 đảng viên tại các điểm cầu xã, thị trấn. Trong thời gian hai ngày diễn ra hội nghị (17 và 19/4/2021), các báo cáo viên sẽ truyền đạt các báo cáo chuyên đề gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng để góp phần đưa đất nước ta ngày càng phát triển bền vững./. 

Tác giả:Trần Thu Ngân
THÔNG BÁOBình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 515263
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.