Lượt xem: 88
Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Thành
Ngày 25/4/2024, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Thành.

         Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, có trọng tâm, hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đối với pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

         Nâng cao vai trò trách nhiệm và nhận thức về tầm quan trọng của công tác bồi thường nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức, phòng ngừa các hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra.

         Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

         Yêu cầu của Kế hoạch nhằm bảo đảm bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024 của Sở Tư pháp. Xác định cụ thể nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

         Nội dung của Kế hoạch đề ra là tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

         Thụ lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đã có đủ điều kiện theo chỉ đạo của Quốc hội.

         Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

         Thực hiện chế độ thống kê, thông báo, báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước.          

YV
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 149
 • Hôm nay: 1303
 • Trong tuần: 7 529
 • Trong tháng: 40 076
 • Tất cả: 2268208
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.