Lượt xem: 172
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Lao động sản xuất giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp” năm 2023
Ngày 20 tháng 3 năm 2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 06/KH-NNPTNT Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Lao động sản xuất giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp” năm 2023.

         Mục đích của Kế hoạch nhằm tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa có chất lượng và hiệu quả cao; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

         Nhằm thực hiện nhanh, hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chủ động ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu.

         Tạo khí thế sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức tham gia phong trào thi đua nhằm chuyển biến về nhận thức, phát huy tính chủ động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ ngành nông nghiệp.

         Yêu cầu của Kế hoạch mỗi cán bộ, công chức cần nhận thức được ý nghĩa, mục đích yêu cầu của phong trào thi đua và quyết tâm cao hơn, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Phấn đấu 100% tập thể, cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua cần tập trung bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

         Về nội dung thi đua

         + Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị

         Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp được giao năm 2023, cụ thể như sau:

 • Diện tích gieo trồng lúa (Năm lương thực): 40.000 ha, năng suất bình quân đạt 6,23 tấn/ha, sản lượng lúa 249.250 tấn;
 • Diện tích gieo trồng màu lương thực – thực phẩm – cây CNNN: 2.000 ha;
 • Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc: 66.170 con. Tổng đàn gia cầm 1.650.000 con;
 • Diện tích nuôi thủy sản: 1.000 ha;
 • Tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi: 3.000 tấn.
 • Tỉ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới là 100% (7/7 xã); phấn đấu thêm 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu cơ bản đạt những tiêu chí huyện nông thôn mới
 • Giao thông thủy lợi: Thực hiện được 39 công trình với tổng chiều dài 55.107m. Khối lượng đào đắp, nạo vét 128.128 m3, ngày công lao động 3.263 ngày công.

         Thực hiện tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị phụ trách kịp thời, chính xác và đảm bảo chất lượng.

         Tập thể cán bộ, công chức trong đơn vị phát huy tính sáng tạo và chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

         Phấn đấu mỗi xã, thị trấn điều xây dựng được mô hình chủ lực gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

         + Thi đua xây dựng ngành, cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, gương mẫu thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng

         Thi đua xây dựng kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ công chức, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

         Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt phong trào cơ quan, công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn.

         Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới và công nghệ thông tin vào trong các lĩnh vực hoạt động của ngành; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy tổ chức của đơn vị.

         Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chương trình hành động của cấp trên đề ra. Kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng. Tích cực thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

         + Tiếp tục thực hiện sâu rộng, thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua

         Phát huy và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Tổ chức và triển khai phong trào học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nội bộ cán bộ, đảng viên đơn vị; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào hoạt động tổ chức của tập thể đơn vị và đời sống của từng cán bộ, công chức.

         Kết hợp kết quả nghiên cứu các chuyên đề gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cuộc vận động đang triển khai ở cơ quan; Tổ chức các nội dung thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lồng ghép kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt “Chi bộ” hàng tháng; đảm bảo 100%  Đảng viên, công chức; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

         Tiếp tục phát huy và thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa phong trào đến từng cán bộ, công chức của phòng. Đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tuyên truyền thực hiện phong trào đến toàn thể quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thành công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

         + Về số lượng khen thưởng: Tổng kết đợt phát động thi đua đề nghị UBND huyện xét khen thưởng cho 05 tập thể và 10 cá nhân.

         + Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Yến Võ
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 439
 • Trong tuần: 13 009
 • Trong tháng: 47 570
 • Tất cả: 1648196
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.