Lượt xem: 298
Phỏng vấn: Ông Võ Minh Luân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành thành tựu phát triển ngành nông nghiệp đạt được năm 2022
Năm 2022, có thể nói trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức ngành nông nghiệp huyện tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu của ngành; góp phần quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế của huyện, nâng cao đời sống Nhân dân.

Ông Võ Minh Luân, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành

         Tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện Châu Thành tương đối khả quan. Kinh tế tập thể có bước chuyển biến, các Hợp tác xã đã thu hút số lượng lớn các cá nhân, doanh nghiệp tham gia thành viên, đã chủ động liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để liên kết tiêu thụ sản phẩm từ đầu vào và đầu ra cho thành viên, mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học, công nghệ vào sản xuất, qua đó đã hỗ trợ tích cực cho thành viên từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Công tác phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra được triển khai thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả cao. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh.

         Thông tin chi tiết về thành tựu phát triển của ngành nông nghiệp năm vừa qua sẽ được phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh cung cấp qua cuộc phỏng vấn với ông Võ Minh Luân, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

         Phóng viên: Thưa ông Võ Minh Luân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành. Năm 2022, trước khó khăn như: giá xăng dầu, phân bón, vật tư biến động; thời tiết mưa nhiều, triều cường ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và tình hình thu hoạch lúa của người dân trong các vụ sản xuất, để tháo gỡ tình trạng khó khăn trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành đã có giải pháp nào?

         Ông Võ Minh Luân:

         Kính thưa toàn thể bà con nông dân, năm 2022 phải nói là ngành nông nghiệp của huyện Châu Thành đã gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, tình hình vật tư, giá cả nguyên liệu, nhiên liệu, giá cả tăng nhanh làm cho chi phí đầu của bà con nông dân tăng cao; sản xuất nông nghiệp không có lợi nhuận. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự đoàn kết của toàn thể ngành nông nghiệp, sự cố gắng của bà con nông dân thì năm 2022 ngành nông nghiệp huyện Châu Thành đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu về phát triển lĩnh vực nông nghiệp đều đạt và vượt so với kế hoạch của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đề ra, đặc biệt nhất để đạt được kết quả như trên thì trong năm 2022 ngành nông nghiệp của huyện đã có nhiều giải pháp để tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện, nhất là trong năm 2022 ngành nông nghiệp cũng đã chủ động xây dựng Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, trong đó tập trung tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và đặc biệt nhất là chủ động trong việc xây dựng các Kế hoạch dự báo về vấn đề tăng nhanh của giá vật tư, thiếu nhiên liệu trong Kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông xuân, chính vì vậy với các công tác chủ động cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các Hợp tác xã, các Tổ hợp tác và bà con nông dân chủ động trong việc thu hoạch, chủ động trong việc liên kết bao tiêu và chủ động trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành. Ngoài chủ động trong việc thực hiện các vấn đề sản xuất thì trong công tác phòng chống thiên tai, ngành nông nghiệp của huyện đã chủ động xây dựng trong các Kế hoạch, các phương án, các kịch bản để dự báo các tình hình, đối với huyện Châu Thành thì cơ bản cũng đã hoàn thành điều hành, chỉ đạo trong việc vận hành hệ thống cống, đảm bảo tiêu nước, đủ nước cho bà con trong việc sản xuất và đảm bảo lưu thông hàng hóa; chủ động công tác phòng chống xâm nhập mặn rồi vấn đề triều cường và vấn đề dự báo mưa cũng được huyện Châu Thành triển khai rộng rãi và cập nhật kịp thời các dự báo thông tin thời tiết để bà con nông dân trên địa bàn huyện có chủ động trong việc thay đổi mùa vụ, thay đổi trong kỹ thuật chăm sóc cũng như cách bón phân, các giải pháp khoa học kỹ thuật khác để giúp cho bà con nông dân đạt được vụ mùa bội thu. Bên cạch đó thì ngành nông nghiệp của huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trong chỉ đạo kêu gọi các doanh nghiệp bao tiêu liên kết, chính vì chủ động trong việc bao tiêu liên kết các doanh nghiệp, các Hợp tác xã cũng đã gắn chặt hơn với bà con nông dân, vì vậy thì các mối liên kết này đảm bảo chặt chẽ ngay từ đầu vụ cho đến khi thu hoạch, đảm bảo nông sản của huyện Châu Thành của bà con nông dân được tiêu thụ hiệu quả, nhanh, đáp ứng được nhu cầu và định hướng việc tiêu thụ gắn với thị trường.

         Phóng viên: Theo đánh giá kinh tế tập thể của huyện tuy có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều hạn chế như: các Hợp tác xã (HTX) có quy mô hoạt động nhỏ, vốn ít, thiếu phương án sản xuất kinh doanh và thông tin thị trường, hoạt động thiếu năng động nên không tạo được ưu thế cạnh tranh trên thị trường; năng lực cán bộ quản lý, điều hành HTX, Tổ hợp tác còn yếu, khắc phục những khó khăn trên, năm 2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện có giải pháp gì?

         Ông Võ Minh Luân:

         Đối với tình hình thực hiện kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Châu Thành trong những năm qua đối với Ban chỉ đạo kinh tế tập thể của huyện cũng đã có nhiều chủ trương, nhiều quan điểm, nhiều kế hoạch trong việc triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều thành tựu, số Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành hiện nay đã có 16 Hợp tác xã với hơn 80 Tổ hợp tác; đây là một bước tiến rất quan trọng và đặc biệt hơn nữa thì trong thực hiện kinh tế tập thể cũng đã có những Hợp tác xã đảm bảo thực hiện theo Luật Hợp tác xã 2012 và đã có nhiều ứng dụng mới trong thực hiện mô hình Hợp tác xã kiểu mới. Tuy nhiên thì nhìn nhận lại đối với kinh tế tập thể của huyện còn một vài khó khăn mà trong thời gian tới thì ngành nông nghiệp cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo của huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Huyện ủy để chỉ đạo sát hơn nữa trong việc triển khai thực hiện về phát triển kinh tế tập thể, chẳng hạn như đối với kinh tế tập thể hiện nay thì sẻ có các giải pháp để xây dựng lại Phương án sản xuất cho các Hợp tác xã, từng bước sẽ liên kết các Hợp tác xã lại với nhau để trở thành những liên hiệp Hợp tác xã và những Hợp tác xã liên kết lại với nhau liên kết với doanh nghiệp liên kết với bà con nông dân trong thực hiện chuỗi liên kết bốn nhà để từng bước xây dựng được những Hợp tác xã có qui mô lớn với số lượng thành viên nhiều và thực hiện chức năng đa nhiệm vụ đa giá trị, đó  là quan điểm xuyên suốt trong thời gian tới và cụ thể hơn nữa thì vừa qua ngành nông nghiệp cũng đã tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện để triển khai quán triệt Nghị quyết 20 về định hướng phát triển kinh tế tập thể, cũng đã có tổ chức tổng kết đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian vừa qua và đề ra những giải pháp phương hướng kế hoạch, đặc biệt nhất là trong định hướng về vấn đề tổ chức lại sản xuất, xây dựng Phương án kinh doanh cho các Hợp tác xã trong thời gian tới, một giải pháp nữa đó là thực hiện về tổ chức kiện toàn bộ máy trong đó về đào tạo nhân lực đưa cán bộ trẻ về tham gia trong các Hợp tác xã, đảm bảo điều kiện nguồn nhân lực này là các cán bộ trẻ có thể tiếp cận được những chính sách mới, tham mưu cho Hợp tác xã tốt hơn những ứng dụng khoa học kỹ thuật, những tiếp cận công nghệ thông tin trong quản lý tổ chức về sản xuất, Đề án này thực hiện theo Ủy ban nhân dân tỉnh thì huyện Châu Thành cũng đang tổ chức tập huấn cho các lực lượng cán bộ trẻ để đảm bảo tăng cường trong năm 2023, giúp cho các Hợp tác xã hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, thì một điểm nghẽn trong vấn đề phát triển kinh tế tập thể mà huyện Châu Thành đã đặt ra mục tiêu kế hoạch giải pháp để thực hiện trong năm 2023 đó là vấn đề về hoạch toán kinh doanh cho các Hợp tác xã, việc hoạch toán trong thời gian qua thì còn những khó khăn do vấn đề về tiếp cận chính sách, vấn đề về kiến thức, vấn đề về năng lực và vấn đề trong việc tổ chức quản lý bằng các máy móc công nghệ thông tin thì hiện nay huyện cũng đã có tính toán để xây dựng các hệ thống phần mềm chuyển đổi số, giúp cho Hợp tác xã trong việc các hoạt động trong việc hoach toán kinh doanh để đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo tính công bằng giữa các thành viên trong Hợp tác xã cũng như tính công khai, minh bạch trong Hội đồng quản trị và trong Ban giám đốc; vấn đề kinh tế tập thể trong thời gian tới sẽ có những định hướng rõ ràng hơn về ứng dụng các chuyển đổi số, các ứng dụng về vấn đề quản lý thông tin sản xuất từ vấn đề liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp để tính toán lại trong việc tổ chức sản xuất, xây dựng nguyên liệu gắn với nhu cầu thị trường và những nguồn nguyên liệu chúng ta sẽ được liên kết với qui mô lớn, đảm bảo làm sao hạ giá thành của chi phí đầu vào và tăng lợi nhuận tăng giá trị đầu ra.  

         Phóng viên: Ông có thể cho biết giải pháp của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Châu Thành trở thành một huyện nông thôn mới phát triển năng động với ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên là gì?

         Ông Võ Minh Luân:

         Đối với ngành nông nghiệp của huyện Châu Thành trong những năm tiếp theo, đặc biệt nhất là trong năm 2023 được coi là năm bản lề trong vấn đề phát triển nông nghiệp thì phát triển nông nghiệp sẽ gắn với vấn đề xây dựng huyện Châu Thành đạt những tiêu chí cơ bản trong xây dựng huyện nông thôn mới, ngành nông nghiệp của huyện cũng đặt ra các giải pháp, trong đó ưu tiên ứng dụng các giải pháp về chuyển đổi số trong việc xây dựng phát triển hạ tầng nông thôn gắn với vấn đề phát triển nông nghiệp. Chẳng hạn như trong năm 2022 cũng đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng các kế hoạch về công tác phòng chống thiên tai gắn với chuyển đổi số trong dự báo về vấn đề sản xuất nông nghiệp. Hiện nay cũng đã xây dựng được các Trạm về quản lý và dự báo về mực nước, dự báo về độ mặn, dự báo về tình hình sâu rầy trên cánh đồng. Ngoài ra, đối với vấn đề trong xây dựng hạ tầng nông thôn cũng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng các xã nông thôn mới, ứng dụng những công nghệ trong việc quản lý thông tin về hạ tầng nông thôn về xây dựng hạ tầng vùng trũng, xây dựng các kết cấu trong truyền thanh đảm bảo các hệ thống thông tin giữa nông dân nông nghiệp gắn với nhau trong dự báo sản xuất nông nghiệp cũng như trong vấn đề xây dựng nông thôn mới. Đối với vấn đề giải pháp về chuyển đổi số trong thời gian tới ngành sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng một kế hoạch, lộ trình cụ thể, phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện với các xã để thực hiện các chuyên để về chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới và sẽ từng bước hiện đại hóa nông thôn, từng bước sẽ xây dựng nền chuyển đổi số của huyện Châu Thành đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp năm mới, năm Quý Mão 2023, ngành nông nghiệp của huyện Châu Thành cũng xin chúc toàn thể bà con nông dân năm mới dồi dào sức khỏe, năm mới đạt được nhiều thắng lợi mới, chúc cho sự nghiệp Châu Thành của chúng ta đạt được nhiều thành công và thắng lợi lớn.

         Phóng viên: Một lần nữa chân thành cảm ơn ông Võ Minh Luân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.

Mỹ Dung - Trung tâm VH - TT - TT huyện
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 26
 • Hôm nay: 1732
 • Trong tuần: 7 492
 • Trong tháng: 3 222
 • Tất cả: 1656447
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.