Lượt xem: 59
Mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn huyện Châu Thành năm 2021
Năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của tỉnh và sự hỗ trợ của các sở, ngành cấp trên cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy Châu Thành, UBND huyện Châu Thành trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nông dân được nâng lên, nhận thức của cán bộ và Nhân dân có nhiều đổi mới, người nông dân đã dần nhận ra vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. 

Các đồng chí lãnh đạo huyện Châu Thành dự lễ công bố xã Thiện Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 7 năm 2020

         Ban chỉ đạo các cấp và bộ máy giúp việc thực hiện nông thôn mới thường xuyên được kiện toàn, từ đó tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện Chương trình và mang lại nhiều thành tựu khả quan.

         Công tác tuyên truyền có nhiều hoạt động với các hình thức phong phú, đa dạng, có nhiều gương điển hình tiên tiến trong đóng góp xây dựng công trình công cộng, trong lao động sản xuất, trong vận động Nhân dân tham gia, chung sức xây dựng nông thôn mới đã được khen thưởng.

         Các ngành, tổ chức chính trị phối hợp với các xã chặt chẽ hơn, thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, có nhiều kiến nghị với Ban chỉ đạo nông thôn mới cấp huyện và tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

         Nguồn lực đầu tư cho Chương trình ngày càng tăng, tuy ngân sách hỗ trợ còn hạn chế, nhưng địa phương đã chủ động sử dụng nguồn lực từ nguồn vốn, lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, từ các nguồn vốn tín dụng và huy động đóng góp tự nguyện của người dân trong thực hiện Chương trình.

         Bên cạnh những thuận lợi thì công tác xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành cũng còn gặp một số hạn chế như: chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã còn thấp, hiện nay một số quy hoạch đã không còn phù hợp, các xã vẫn chưa chủ động trong công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

         Một số ban, ngành huyện phụ trách địa phương hướng dẫn thực hiện các tiêu chí chưa xác định rõ trách nhiệm, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí

         Các xã vẫn còn nhiều lúng túng, chưa tập hợp được hết hệ thống chính trị tham gia, chưa kịp thời cập nhật thông tin, báo cáo kết quả thực hiện từng nội dung của Bộ tiêu chí. Vẫn còn một số xã hiện nay chưa có một nền tản vững chắc về phát triển kinh tế xã hội, về xóa đói giảm nghèo, về tiềm năng phát triển sản xuất, về kiến thức xây dựng nông thôn mới.

         Vai trò cấp xã là quyết định trong thực hiện Chương trình, tuy nhiên ở một số xã việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật sự quyết liệt còn trông chờ vào sự hỗ trợ cấp trên. Cán bộ phụ trách ở một vài xã vẫn còn hạn chế về kiến thức trong xây dựng nông thôn mới, dẫn đến chưa tham mưu tốt các nội dung trong thực hiện Chương trình.

         Phương pháp huy động sự đóng góp từ người dân, thu hút vốn từ doanh nghiệp của một số xã hiện nay còn hạn chế, chưa xác định được nhu cầu của địa phương, chưa định hướng được quy hoạch trong phát triển kinh tế, phát triển sản xuất và nguồn nhân lực chất lượng cho công cuộc xây dựng nông thôn mới.

         Điều này đã làm ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng về phát triển hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm hộ nghèo một cách bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giảm tệ nạn xã hội đến mức thấp nhất, tăng trưởng kinh tế.

         Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu phấn đấu của cả huyện năm 2021, đó là nâng chất các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

         Chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người trung bình tăng 4 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, vệ sinh môi trường nông thôn được đảm bảo, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh trên 99% trong đó trên 65% hộ dân sử dụng nước sạch. Xây dựng xã An Hiệp phấn đấu là xã đạt tiêu chí nâng cao. Về giải pháp thực hiện tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo và Văn phòng điều phối nông thôn mới.

         Phối hợp với văn phòng điều phối tỉnh tổ chức tập huấn cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý các xã về những điểm mới và quy trình công nhận xã nông thôn mới, quán triệt Nghị quyết của Huyện ủy và các kế hoạch của UBND huyện. Đặc biệt là tập huấn về các nội dung thực hiện Quyết định 217/QĐ-UBND ngày 8/2/2017 của UBND tỉnh về ban hành tiêu chí hộ văn hóa, ấp văn hóa nông thôn mới.

         Phân công cán bộ phụ trách từng xã phối hợp với các thành viên của Ban chỉ đạo huyện, giám sát quá trình thực hiện, triển khai kế hoạch của các ngành, hội và UBND các xã trong thực hiện 19 tiêu chí. Hỗ trợ các xã có tiêu chí đạt cao phấn đấu sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

         Phân công trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện hỗ trợ mỗi xã xây dựng một mô hình nông thôn mới với các mô hình về nông nghiệp, mô hình phát triển du lịch nông thôn, mô hình đường kiểu mẫu, mô hình bảo vệ môi trường, mô hình về phát triển thương mại dịch vụ gắn kết chặt chẻ với chương trình phát triển OCOP.

         Phòng Nội vụ huyện tham mưu đưa vào quy chế thi đua cụm của các ngành, xã với 3 nội dung: mỗi xã có một ấp văn hóa nông thôn mới, mỗi xã chọn một mô hình nông thôn mới, mỗi xã phát triển được một tổ chức nông dân có liên kết được chuỗi đạt chất lượng.

         Đối với các xã đã đạt chuẩn: lập  kế hoạch vận động khai thác nguồn lực trong phát triển kinh tế, đặc biệt là vấn đề huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và Nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ, gia tăng giá trị sản xuất, xây dựng mô hình phát triển sản xuất hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

         Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và đạt tiêu chí hộ nghèo theo chuẩn mới. Xây dựng, củng cố các phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác về bảo vệ môi trường. Xây dựng kế hoạch cụ thể đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

         Riêng thực hiện nông thôn mới xã Phú Tâm và Thuận Hòa, lập kế hoạch đánh giá, rà soát tiêu chí ưu tiên, đào tạo lao động, liên kết sản xuất. Chú trọng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tập phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương.

         Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, quán triệt Nghị quyết của Huyện ủy về thực hiện nông thôn mới gắn với tái cơ cấu, quán triệt các nội dung thực hiện đến từng cán bộ, đoàn viên, hội viên. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể về các nội dung thực hiện nông thôn mới và công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình. Có kế hoạch cụ thể vận động khai thác nguồn lực trong phát triển kinh tế, đặc biệt là vấn đề huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và Nhân dân./. 

Mỹ Dung
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 865
 • Trong tuần: 1 859
 • Trong tháng: 24 572
 • Tất cả: 568525
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.