Lượt xem: 54
Phú Tâm với nổ lực về đích nông thôn mới
Xã Phú Tâm có diện tích tự nhiên là 4.099,54 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 3.707,32 ha, đất phi nông nghiệp 392,22 ha; toàn xã có 10 ấp với dân số là 4.479 hộ với 20.006 khẩu có 03 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa sinh sống. Có tuyến đường tỉnh 932 chạy qua, nối liền Phú Tâm với Phú Tân và huyện Kế Sách với thành phố Sóc Trăng, về giao thông đường thủy có kênh 30/4, kênh 20, kênh Phú Nổ và hệ thống kênh rạch thông thương qua nhiều xã thuận lợi trong việc giao lưu hàng hóa với bên ngoài để phát triển các ngành kinh tế của xã.

Trường tiểu học Phú Tâm A đã đạt chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đầu tiên của huyện Châu Thành

Tham quan mô hình trồng bưởi da xanh của nông dân ấp Phú Hòa A xã Phú Tâm

         Ông Phạm Văn Tí - Chủ tịch UBND xã Phú Tâm cho biết: “Với đặc điểm của một xã thuần nông, năm 2011, Phú Tâm bắt tay xây dựng Nông thôn mới từ xuất phát điểm thấp với cơ sở hạ tầng thiếu thốn; tập quán canh tác lạc hậu, đặc biệt là tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo của xã là 21,65%. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà, sự quan tâm lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện. Đến nay Phú Tâm đã đạt là 19/19 tiêu chí, tăng 13 tiêu chí so với năm 2011”.

         Xác định xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công tác tuyên truyền, vận động là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công chương trình nên từ khi thực hiện, ban chỉ đạo xã đã chỉ đạo các ban, ngành, phối hợp đoàn thể và Ban phát triển các ấp tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu, bằng nhiều hình thức để từng cán bộ, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ về chủ trương, giải pháp thực hiện Chương trình, người dân thì hiểu rõ vai trò của mình để từ đó đưa xây dựng Nông thôn mới thành phong trào rộng khắp. Sau 11 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị bằng những giải pháp cụ thể, đời sống người dân từng bước cải thiện, thu nhập được nâng cao, bà con có điều kiện tham gia hiệu quả hơn phong trào khi địa phương phát động đúng theo phương châm xây dựng Nông thôn mới là Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tính từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình là 268 tỷ 831 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương 27 tỷ 256 triệu đồng, chiếm 10,14%, ngân sách tỉnh 44 tỷ 893 triệu đồng, chiếm 16,7%, ngân sách huyện, xã 60 tỷ 714 triệu đồng, chiếm 22,58%, vốn lồng ghép 19 tỷ 266 triệu đồng, chiếm 7,17%, vốn vay tín dụng 71 tỷ 308 triệu đồng, chiếm 26,53%, Doanh nghiệp 1 tỷ 142 triệu đồng, chiếm 0,42% và nhân dân đóng góp 44 tỷ 252 triệu đồng, chiếm 16,46%.  Nhờ đó cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện làm cho bộ mặt địa phương khang trang, sạch đẹp. Ông Dương Thái Hoàng - người dân ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm huyện Châu Thành cho biết: “Sau 11 năm xây dựng nông thôn mới, xã Phú Tâm từ một địa phương rất nghèo nay đã thay đổi tiến bộ rất nhiều. Bản thân tôi rất vui mừng vì được góp một phần hỗ trợ xây cầu, đường giao thông nông thôn cùng địa phương xây dựng thành công nông thôn mới”.     

         Đối với tiêu chí quy hoạch: quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện tại của xã và công bố rộng rãi đến các ấp. Có Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Về Giao thông, hiện tổng số km đường trục xã được nhựa hóa đạt 100%, đường trục ấp, xóm được cứng hóa đạt 60%. Đường ngõ xóm, không lầy lội vào mùa mưa đạt 100% trong đó được bê tông hóa đạt tỷ lệ 92%. Đối với hệ thống thủy lợi của xã được đầu tư gần hoàn chỉnh đáp ứng tưới tiêu phục vụ cho sản xuất, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 100%. Về tiêu chí Điện: xã có hệ thống điện đạt chuẩn và đảm bảo các yêu cầu của ngành điện; hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 98%. Trên địa bàn xã có 5/5 trường đạt chuẩn, đạt 100%. Trong đó có 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường Trung học cơ sở đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em địa phương. Cô Trần Diễm Chi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Tâm A, xã Phú Tâm chia sẻ: “Trong thời gian qua Trường đã nâng tiêu chí của tiêu chuẩn đạt mức độ 1 lên mức độ 2, đánh giá tiêu chí còn thiếu để đề nghị bổ sung cơ sở vật chất cho trường. Trường tiểu học Phú Tâm A đã đạt chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đầu tiên của huyện Châu Thành góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.

         Về cơ sở vật chất văn hóa, 10/10 ấp trên địa bàn xã có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn, có sân bóng làm điểm vui chơi thể thao. Xã đã xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên toàn xã có 4.116 hộ chiếm 99,78%. Trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo chuẩn toàn xã có 3.035 hộ đạt 73,58%, đảm bảo theo tiêu chí môi trường. Ngoài ra đối với các tiêu chí về y tế, chợ nông thôn, bưu điện đều được đầu tư, đạt chuẩn theo quy định giúp mọi nhu cầu của người dân được thực hiện thuận tiện, dễ dàng hơn.

        Nếu như năm 2011, bà con còn sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, sử dụng lúa phẩm chất thấp cộng với việc nông dân chưa chủ động được bơm tưới nên năng suất thấp, lợi nhuận không cao thì sau 11 năm, 90% diện tích sản xuất lúa của xã đã nằm trong cánh đồng sản xuất tập trung, được cơ giới hóa rộng khắp, có liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với các giống lúa chất lượng cao. Cùng với đó, bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm chí phí, nâng cao thu nhập. Trên 95% diện tích vườn tạp được thay thế bằng các mô hình trồng bưởi da xanh, cam, thanh long… Đến nay, xã đã xây dựng được 2 hợp tác xã nông nghiệp và 5 tổ hợp tác thực hiện liên kết bao tiêu giống lúa đặc sản với các doanh nghiệp. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người đạt 50,61 triệu đồng/người/năm, tăng 30,61 triệu đồng/người/năm so với năm 2011. Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt trên 95,90%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,39%, giảm 19,26% so với năm 2011. Thu nhập phát triển hơn, bà con có điều kiện xây dựng, chỉnh trang lại nhà cửa, hiện tổng số nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 85,44%, không còn nhà tạm, dột nát.

         Cùng với sự thay đổi về hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa - Xã hội - môi trường, hệ thống chính trị, quốc phòng và an ninh trên địa bàn xã cũng được xây dựng củng cố, ngày càng vững mạnh. Cụ thể ở xã đã có 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã đều được công nhận đạt danh trong sạch vững mạnh làm nền tảng để xây dựng Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”. Bên cạnh đó, xã luôn quan tâm xây dựng dân quân cơ động, dân quân binh chủng, dân quân tại chỗ theo quy định, xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Tổ chức huấn luyện diễn tập, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân, vận động thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ đăng ký và chấp hành luật nghĩa vụ quân sự theo quy định. Xã được công nhận đạt chuẩn an toàn về An ninh, trật tự xã hội: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm liên tục qua các năm. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định.

         Đồng chí Lý Ngân - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Tâm nhấn mạnh: “Qua 11 năm với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, đến nay, xã Phú Tâm đạt 19 tiêu chí theo quy định. Kết quả làm được là niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà tiếp tục phấn đấu cho chặng đường tiếp theo trong thời gian tới. Về Phú Tâm hôm nay, ai cũng thấy vui khi đi trên những con đường nông thôn rộng rãi, bê tông hoá sạch đẹp, hai bên đường nhà cửa khang trang, cho thấy đời sống của Nhân dân được nâng lên. Việc xây dựng thành công nông thôn mới ở xã Phú Tâm sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tự tin trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương, tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra”./.   

Trần Thu Ngân
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 870
 • Trong tuần: 1 864
 • Trong tháng: 24 577
 • Tất cả: 568530
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.