Lượt xem: 41

Châu Thành có 7.382 hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2021

Save
Thời gian qua, Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Châu Thành đang tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, khích lệ hàng ngàn hộ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Từ phong trào đã động viên nông dân phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, sáng tạo góp phần quan trọng vào thành tựu của huyện như chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp trong nông thôn; đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị nông thôn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Mô hình nuôi bò sữa của hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại xã An Ninh.  

Ngay từ đầu năm 2021, Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai và phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong hệ thống Hội Nông dân toàn huyện. Chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân đăng ký các danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay, có 7.382 hộ nông dân đăng ký tham gia, đạt trên 63%.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với các ngành chuyên môn, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên và vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất và bảo vệ môi trường; tham gia các hình thức hợp tác sản xuất phát triển kinh tế, hỗ trợ vay vốn, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến cuối năm bình xét có 50% hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Để tiếp tục giữ vững phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội nông dân huyện đã đề ra các giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm 2021 là tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững, phấn đấu để phong trào có bước phát triển mới về chất, tập trung gắn với phát triển kinh tế tập thể, kêu gọi và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế; khích lệ, động viên nông dân quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư cho phát triển sản xuất; Hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp, gắn chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; có kế hoạch đào tạo nghề cho nông dân để không ngừng nâng cao trình độ sản xuất, kiến thức quản lý kinh tế và thị trường, giúp nông dân tiếp cận và khai thác có hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh, phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến phù hợp với từng  vùng. Nêu gương và tổ chức học tập, nhân rộng các điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi và giúp đỡ có hiệu quả đối với các hộ nghèo làm tốt công tác giảm nghèo tại địa phương./.

Tác giả:Trần Thu Ngân
THÔNG BÁOBình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 515180
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.