Số Văn Bản Trích Yếu Cơ Quan Ban Hành Ngày Ký Toàn Văn
25/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện Châu Thành Hội đồng nhân dân huyện 17/12/2021 Tải về 12
24/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - Xã hội trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội đồng nhân dân huyện 17/12/2021 Tải về 6
164/TTr-UBND Tờ trình về phân bổ ngân sách địa phương huyện Châu Thành năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện 16/12/2021 Tải về 19
165/TTr-UBND Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thu, chi ngân sách địa phương huyện Châu Thành năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện 16/12/2021 Tải về 12
373a/BC-UBND Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành Ủy ban nhân dân huyện 08/12/2021 Tải về 16
178/VHTT Trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Châu Thành, khóa XII Phòng Văn hóa và Thông tin 02/12/2021 Tải về 6
99/BC-NNPTNT Báo cáo giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII Phòng NN&PTNT 02/12/2021 Tải về 7
191/BC-TNMT Giải quyết kiến nghị cử tri Tài nguyên môi trường 03/12/2021 Tải về 4
159/GT-NHCS Giải trình kiến nghị của cử tri Ngân hàng chính sách huyện 01/12/2021 Tải về 3
246/CV-TTYT Về việc trả lời kiến nghị cử tria561p An tập xã Thiện Mỹ Trung tâm y tế huyện 15/12/2021 Tải về 6
14/TB-MTTQ-BTT Thông báo kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và những kiến nghị của cử tri MTTQ huyện 14/12/2021 Tải về 11
14/TTr-HĐND Tờ trình dự kiến Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội đồng nhân dân huyện 14/12/2021 Tải về 22
13/TTr-HĐND Tờ trình về việc miễn nhiễm Phó trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội đồng nhân dân huyện 14/12/2021 Tải về 13
Phụ lục TTr 155 Phụ lục tờ trình 155 Ủy ban nhân dân huyện 03/12/2021 Tải về 15
155/TTr-UBND Tờ trình về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021, nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Ủy ban nhân dân huyện 03/12/2021 Tải về 16
Phụ lục 2 TTr 154 Phụ lục 2 đầu tư công trung hạn Ủy ban nhân dân huyện 03/12/2021 Tải về 16
Phụ lục 1 TTr 154 Phụ lục 1 đầu tư công trung hạn Ủy ban nhân dân huyện 03/12/2021 Tải về 17
154/TTr-UBND Tờ trình về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các nguồn vốn ngân sách địa phương, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Ủy ban nhân dân huyện 03/12/2021 Tải về 20
21/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện 07/12/2021 Tải về 16
20/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 2022 của thường trực HĐND huyện Hội đồng nhân dân huyện 07/12/2021 Tải về 15
123
THÔNG BÁO
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 797
 • Trong tuần: 2 889
 • Trong tháng: 34 334
 • Tất cả: 944253
BÌNH CHỌN
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.