Lượt xem: 659
Hiệu quả từ phong trào thi đua Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Thành
Thời gian qua, huyện Châu Thành đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính”, từng bước chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã, thị trấn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính

         Tại các xã, thị trấn của huyện Châu Thành việc thực hiện cải cách hành chính đều được các đơn vị đưa vào nội dung phát động phong trào thi đua hàng năm.

         Dựa vào các nội dung thi đua cải cách hành chính do huyện triển khai, xã phát động phong trào thi đua và bằng các giải pháp cụ thể như: niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung theo quy định, công khai số điện thoại đường dây nóng; lãnh đạo xã thường xuyên kiểm tra tiến độ công việc của đội ngũ công chức nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nếu có.

         Qua việc tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, công tác cải cách hành chính của các xã đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2022, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các đơn vị, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

         Ông Đặng Bảo Xuyên, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua Cải cách hành chính huyện Châu Thành, do huyện phát động, nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong cải cách hành chính. Qua đó góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Huyện xác định các nội dung trọng tâm thi đua là nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho các cá nhân tổ chức trước và đúng hạn; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cán bộ, công chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giải quyết công việc đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

         Để phong trào thi đua cải cách hành chính diễn ra sôi nổi, tạo chuyển biến tích cực, UBND huyện Châu Thành đã đẩy mạnh tuyên truyền để giúp cán bộ, công chức, các tổ chức, người dân hiểu rõ nội dung, kế hoạch cải cách hành chính của địa phương.

         Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện trên Cổng thông tin điện tử huyện; đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn cử công chức có năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm ra trực tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của huyện.

         Việc đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa nền hành chính cũng được huyện ưu tiên, chú trọng.

         Với những cách làm trên phong trào thi đua cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bộ máy hành chính cấp huyện, cấp xã được tổ chức theo quy định, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng.

         Huyện tích cực đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phát triển Chính quyền điện tử của huyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử trao đổi công việc giữa các cơ quan. Khai thác có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung của huyện như: Phần mềm một cửa điện tử; Thư điện tử công vụ; Văn bản quản lý và điều hành; Quản lý hồ sơ và đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức; Hệ thống phần mềm báo cáo trực tuyến thông tin kinh tế - xã hội của huyện.

Trên 98% cán bộ, công chức viên chức thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành. 100% cán bộ, công chức cấp huyện có hộp thư điện tử công vụ @soctrang.gov.vn. UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành văn bản yêu cầu tất cả cán bộ, công chức phải thường xuyên sử dụng hộp thư công vụ để trao đổi thông tin và thường xuyên truy cập ít nhất 30 lần/tháng. Thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin về các lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, Kinh tế - Chính trị... Các văn bản chỉ đạo điều hành của huyện đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện. Tổng số thủ tục hành chính mức độ 3,mức độ 4 cấp huyện là 216 thủ tục. Trong đó mức độ 3 là 43 thủ tục, mức độ 4 là 173 thủ tục. Tổng số thủ tục hành chính đã tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công của tỉnh và Dịch vụ công Quốc gia là 173 thủ tục cấp huyện và 77 thủ tục cấp xã.

Qua phong trào thi đua đã biểu dương, khen thưởng kịp thời và tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến những tập thể cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.

Yến Võ
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 67
 • Hôm nay: 317
 • Trong tuần: 317
 • Trong tháng: 48 581
 • Tất cả: 2276713
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.