Lượt xem: 273
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch phong trào thi đua bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023
Ngày 06 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 02a/KH-UBND phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023

         Mục tiêu phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.

         Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường, trước hết là những nơi ô nhiễm nghiêm trọng, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống ở khu vực đô thị, khu dân cư và nông thôn; quản lý việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên; phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường; tập trung đầu tư nguồn lực đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, khuyến khích xã hội hóa đầu tư bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

         Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

         Yêu cầu phong trào thi đua bảo vệ môi trường phải được tổ chức triển khai sâu rộng, hiệu quả. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân, những điển hình tiên tiến đạt thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường của huyện.

         Về đối tượng

            Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Châu Thành có thành tích và đóng góp tích cực trong bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đểu được xem xét, khen thưởng.

            Về tiêu chuẩn

         Phong trào thi đua bảo vệ môi trường áp dụng đối với các lĩnh vực, hoạt động, đề tài, dự án, công trình sau:

         Đề tài, dự án, mô hình, công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện môi trường đã được cấp cơ sở công nhận.

         Công tác truyền thông, giáo dục, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường; giữ gìn vệ sinh môi trường; các hoạt động nhằm giảm thiểu, thu gom và tái chế chất thải.

         Thực hiện hiệu quả việc khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập nặm; khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, năng lượng, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các sản phẩm không gây hại môi trường.

         Xây dựng và phát triển các mô hình tự quản, khu dân cư thân thiện với môi trường; tổ chức các hoạt động dịch vụ giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư; xóa bỏ các hủ tục gây hại đến môi trường.

         Các hoạt động nhằm xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện hợp tác công tư về bảo vệ môi trường.

         Các hoạt động khác có đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường.

         Phong trào thi đua bảo vệ môi trường được phát động từ nay đến hết năm 2023 và được xét thưởng nhân dịp Kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 05/6.

         Tổng kết phong trào được tổ chức vào ngày 05/6/2023./. 

YV - Phòng NV
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 86
 • Hôm nay: 1582
 • Trong tuần: 7 808
 • Trong tháng: 40 355
 • Tất cả: 2268487
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.