Lượt xem: 230
Huyện Châu Thành triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025, tập trung làm tốt công tác phòng ngừa là chính
Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Công an huyện Châu Thành phối hợp công an xã Phú Tâm tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy tại trường tiểu học và THCS Phú Tâm.

         Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 16 tháng 12 năm 2021 triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành. Theo đó, các ngành, các cấp quán triệt tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung của Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành để làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong phòng, chống ma túy, nhất là vai trò của người đứng đầu. Triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là quan trọng để giải quyết tổng thể cả về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

         Phấn đấu kiềm chế tỉ lệ gia tăng số người nghiện ma túy và số xã, thị trấn có tệ nạn ma túy dưới 1% so với năm trước trong toàn huyện.

           Trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

         Số vụ phạm tội ma túy được phát hiện, bắt giữ hàng năm tăng từ 5% so với năm trước; trên 90% số vụ án ma túy được giải quyết, xét xử; 100% các vụ việc có thông tin về vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường biển, hàng không, chuyển phát nhanh được xác minh làm rõ.

         Số điểm, tụ tập phức tạp về ma túy được triệt xóa tăng từ 5% so với năm trước; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới. Phấn đấu đến năm 2025 triệt xóa trên 80% số điểm nóng về ma túy.

          Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% số xã, thị trấn, trường học, khu công nghiệp.

           Kiểm soát chặt chẽ 100% các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa ma túy, tiền chất; xóa bỏ cơ bản và bền vững việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy. Tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

         Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; gắn kết chặt chẽ, lồng ghép nội dung chương trình phòng, chống ma túy với phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội khác.

         Công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho Nhân dân về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy; xây dựng chương trình giáo dục, tuyền truyền chuyên biệt cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

         Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm ma túy lợi dụng việc sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy, kịp thời phát hiện, triệt xóa diện tích trồng cây có chưa chất ma túy.

         Tích cực triển khai hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy, không để phát sinh hoặc phức tạp trở lại; tổ chức phát hiện và triệt xóa những điểm, tụ điểm sản xuất, điều chế, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hàng năm củng cố và giữ vững số xã, thị trấn không có tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu giảm dần số xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy.

         Kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác cai nghiện ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Nghiên cứu xây dựng và triển khai các mô hình cai nghiện, quản lý sau cai; mô hình tư vấn, chuyển gửi với sự tham gia của Tòa án; các mô hình phòng ngừa ma túy tại trường học, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng. Tăng cường đầu tư đổi mới, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung nguồn lực cho các cơ sở cai nghiện ở địa phương. Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, xây dựng đường dây nóng cai nghiện ma túy.

         Trong thực hiện Chương trình, tổ chức tập trung thực hiện tốt 5 giải pháp, đó là:

         Một. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về công tác phòng, chống ma túy.

         Hai. Nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy.

Ba. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, công tác quản lý và quản lý sau cai.

Bốn. Nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống tội phạm ma túy của các lực lượng chuyên trách.

Năm. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và phòng, chống ma túy.

Giai đoạn 2021-2025, triển khai, thực hiện các dự án khi được Bộ Công an ban hành, gồm 4 Dự án: Dự án 1: “Phòng, chống và kiểm soát ma túy qua biên giới”, gồm: Tiểu dự án 1: “Xây dựng hệ thống phòng ngừa nghiệp vụ phục vụ kiểm soát, ngăn chặn ma túy trên các tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia và các trạm kiểm soát ma túy công khai”. Tiểu dự án 2: “Mua sắm trang bị, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ đặc thù, chuyên dụng để nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy”. Tiểu dự án 3: “Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng, phân tích chuyên sâu để truy nguyên nguồn gốc và phát hiện ma túy mới cho lực lượng kỹ thuật hình sự về ma túy”. Dự án 2: “Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm”. Dự án 3: “Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn”. Dự án 4: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy”.

Tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng; phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” trong xã hội.

Gắn kết hiệu quả công tác phòng, chống ma túy với phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua tại địa phương./.

Mỹ Dung
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 854
 • Trong tuần: 4 914
 • Trong tháng: 8 624
 • Tất cả: 1000725
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.