Lượt xem: 374
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2023
Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2023.

Đoàn kiểm tra bảng niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã

         Mục tiêu của Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2023, nhằm giúp công tác quản lý nhà nước về Nội vụ tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn theo đúng quy định của pháp luật. Pháp huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng ban, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn.

         Thông qua kiểm tra giúp tập thể phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức nhận thấy được những mặt làm được để phát huy, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó các cơ quan, đơn vị được kiểm tra có những kinh nghiệm thực tế để có hướng đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tốt hơn trên lĩnh vực chuyên môn do cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

         Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2023 gồm các nội dung:

         Thanh tra, kiểm tra công vụ.

         Kiểm tra việc quản lý và sử dụng biên chế được giao.

         Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ.

         Kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Tình hình tổ chức phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị.

         Kiểm tra về chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; về lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

         Kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị; Kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của đơn vị, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Một số công tác khác có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức.

         Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng.

         Kiểm tra các vấn đề về chính sách cán bộ, công chức, viên chức, các hồ sơ liên quan đến chính sách của cán bộ, công chức, viên chức.

          Kiểm tra một số công tác công vụ khác có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

         Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc; thực thi nhiệm vụ công vụ của công chức, viên chức huyện và cán bộ, công chức cấp xã.

         Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo, quản lý và kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc; thái độ tiếp xúc, ứng xử trong giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

         Ngoài ra, UBND huyện sẽ kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Yến Võ
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 41
 • Hôm nay: 201
 • Trong tuần: 201
 • Trong tháng: 48 465
 • Tất cả: 2276597
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.