Lượt xem: 442
Phát động phong trào thi đua “Giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm huyện Châu Thành” năm 2023
Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua “Giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm huyện Châu Thành” năm 2023

         Mục đích của Kế hoạch tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã hội, đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, cải thiện rõ nét đời sống nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần, làm cơ sở cho việc giảm nghèo bền vững.

         Nhằm phát huy các thành quả giảm nghèo đạt được và tiếp tục đẩy mạnh các công tác phối hợp giúp cho hộ nghèo có điều kiện phát triển đồng bộ, thi đua sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cải thiện cuộc sống cả về vật chất chất lẫn tinh thần.

         Đẩy mạnh việc lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, giảm nghèo, tiếp cận các chương trình, chính sách ưu đãi của nhà nước. Đồng thời động viên người nghèo, hộ nghèo tự thân phấn vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng, phát hiện và nhân rộng những mô hình giảm nghèo hiệu quả trên phạm vi toàn huyện.

         Gắn mục tiêu thi đua giảm nghèo và giải quyết việc làm với các phong trào thi đua yêu nước khác trên địa bàn huyện.

         Yêu cầu của Kế hoạch tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

         Tăng cường sự giám sát, phối hợp chặt chẽ của thành viên Ban chỉ đạo huyện, xã, thị trấn; đồng thời cần huy động sự tham gia, đóng góp tích cực của các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội, phải được thực hiện sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, nhằm khơi dậy trong toàn bộ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, các tầng lớp nhân dân tinh thần tự chủ, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn.

         Về nội dung thi đua

         + Mục tiêu thi đua

         Phấn đấu thi đua thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm huyện Châu Thành năm 2023, cụ thể:

 • Về lĩnh vực giảm nghèo

  Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 đạt từ 2 – 2,5%, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc Khmer đạt từ 3 – 3,5 %.

 • Về lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm

         Giải quyết việc làm cho 2.400 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 25 người.

         Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (kể cả tư nhân) cho 350 lao động.

         Phấn đấu đến cuối năm 2023 tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cắp, chứng chỉ đạt từ 37 %.

         Nhiệm vụ thi đua

         Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể quần chúng về chương trình, mục tiêu giảm nghèo của huyện, tuyên truyền phát triển các mô hình kinh tế ở cơ sở cũng như quy mô dạy nghề, chú trọng phát triển hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn và dạy nghề cho người nghèo; triển khai các chính sách hỗ trợ thuộc chương trình để người lao động tiếp cận nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, đồng thời nhân rộng các mô hình kinh tế giỏi giải quyết được nhiều việc làm mới cho người lao động.

         Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác giảm nghèo. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tham gia chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách trong hội viên cũng như trong việc vận động, huy động sự đóng góp của cộng đồng vào công tác giảm nghèo.

         Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025.

         Nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh hộ nghèo, cận nghèo; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, cận nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực thị trường… hướng đến phát triển sản xuất và dịch vụ, tăng thu nhập, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho người nghèo, cận nghèo.

         Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tập trung lựa chọn các thành tựu khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai và tập quán canh tác của người dân địa phương.

         Ngoài ra, khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện dạy nghề, gắn dạy nghề với tạo việc làm tại chỗ, dạy nghề phù hợp với cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề của địa phương, ưu tiên các nghề có thể tự tạo việc làm tại chỗ, những nghề có nhu cầu cao, có khả năng tìm được việc làm trên thị trường và tham gia xuất khẩu lao động. Những cơ sở trên địa bàn huyện đủ điều kiện dạy nghề và nhận lao động học nghề làm việc tại chỗ gồm: Tân Huê Viên, Tân Hưng, Công Lập Thành, Mỹ Trân, Quãng Trân, Lương Trân, Mỹ Anh, Mỹ Tân (sản xuất bánh pía, lạp xưởng); Thanh Đại (bún khô); Tư Thao (nấm rơm), cơ sở mộc Dư Hoài, cơ sở mộc Tú Huệ…./.

Yến Võ
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 50
 • Hôm nay: 1484
 • Trong tuần: 7 710
 • Trong tháng: 40 257
 • Tất cả: 2268389
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.