• Huyện Châu Thành phát huy thế mạnh về tiềm năng du lịch ở địa phương

  Huyện Châu Thành là một trong 11 đơn vị hành chính của tỉnh, có vị trí quan trọng nhiều mặt, có quốc lộ 1A đi qua và nhiều lộ giao thông liên tỉnh, liên huyện rất thuận tiện đi lại. Huyện còn là cửa ngỏ để vào trung tâm thành phố Sóc Trăng. 

 • Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2023 - 2025

  UBND huyện Châu Thành vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2023 - 2025. Kế hoạch với mục tiêu chung là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. 

 • KH số 1414/KH-SVHTTDL ngày 30/8/2022 của Sở VHTTDL

  KH triển khai thực hiện dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" trên địa bàn tỉnh Sóc trăng năm 2022

 • Dự án đầu tư Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên

  Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 02-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 06/CTr-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh. Huyện ủy xây dựng và ban hanh kế hoạch số 46-KH/HU, ngày 17-5-2017 của Huyện ủy Châu Thành về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 02-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng và triển khai dự án Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên kết hợp văn hóa - làng nghề dân tộc huyện Châu Thành. 

 • Kh số 57/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng

  Triển khai Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn năm 2022 – 2025

 • QĐ số 1156/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng

  Về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

 • NQ số 17/NQ-HĐND ngày 28/02/2022 của HĐND tỉnh Sóc Trăng

  Nghị quyết Thông qua đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

  1 
THÔNG BÁO
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 52
 • Hôm nay: 1439
 • Trong tuần: 8 180
 • Trong tháng: 60 384
 • Tất cả: 1533738
BÌNH CHỌN
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.