CÁC THÀNH VIÊN UBND HUYỆN CHÂU THÀNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2015-2020


1. Ông Ngô Thành Toàn

- Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

a) Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:
- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Quy hoạch, phát triển vùng liên xã, thị trấn thuộc huyện; Quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội các xã, thị trấn; Quy hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo, điều hành; quy hoạch đô thị và nông thôn.
- Kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư phát triển, dự toán thu, chi, phân bổ, quyết toán ngân sách hàng năm và các nguồn vốn có tính chất ngân sách; phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm, chi quốc phòng; an ninh, các khoản chi từ dự phòng ngân sách huyện; chỉ đạo, kiểm tra cơ quan Thuế và cơ quan được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.
- Công tác xây dựng chính quyền, địa giới hành chính.
- Công tác cải cách hành chính; xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; những vấn đề chung về công tác dân tộc, tôn giáo và thi đua, khen thưởng.
- Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
- Công tác đảm bảo an toàn giao thông.
- Công tác đối ngoại của Ủy ban nhân dân huyện.
- Công tác phòng chống tham nhũng.
- Công tác xây dựng cơ bản
- Những vấn đề chung về công tác xây dựng nông thôn mới
- Những vấn đề chung về công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. 
- Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, những giải pháp quan trọng có tính đột phá trong từng thời gian mà Chủ tịch xét thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành.  
- Quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện với các Sở, ban ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan Đảng thuộc Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện. 
c) Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Thanh tra, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội.
d) Phụ trách địa bàn thị trấn Châu Thành, xã An Hiệp và An Ninh.

2. Ông Trần Văn Hào

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Châu Thành.

- Điện thoại: 0919616676 ; Email: 

- Điện thoại: Email: ngothanhtoan75@gmail.com.

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện, thay mặt Chủ tịch lãnh đạo hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch đi vắng hoặc khi được Chủ tịch ủy quyền.
b) Phụ trách các công việc, lĩnh vực sau: 
- Nông nghiệp, thủy lợi, phát triển nông thôn, hợp tác xã.
- Xử lý công việc thường xuyên về công tác xây dựng nông thôn mới
- Giáo dục và đào tạo (kể cả đào tạo cán bộ, công chức, viên chức)
- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; dân số gia đình và trẻ em.
- Lao động, thương binh và xã hội, dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các vấn đề xã hội khác.
- Văn hóa, Thông tin, thể dục, thể thao, du lịch, sự nghiệp phát thanh.
- Xử lý các công việc thường xuyên về công tác dân tộc, tôn giáo.
- Cổng thông tin điện tử huyện.
- Quan hệ và phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện với các đoàn thể huyện.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch khi có yêu cầu.
d) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Đài Truyền thanh, Phòng dân tộc.
e) Phụ trách địa bàn xã Phú Tâm, Phú Tân và Thuận Hòa.

3. Ông Nguyễn Văn Mỹ

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

- Điện thoại: 0939696779 ; Email: 

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: chủ trì các cuộc họp của UBND huyện theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

a) Phụ trách các công việc, lĩnh vực sau: 

- Tài nguyên, môi trường, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng (kể cả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất)
- Xử lý các công việc thường xuyên về công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; cải cách hành chính, thi đua khen thưởng.
- Công tác thi hành án dân sự.
- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp, điện.
- Thương mại, dịch vụ, tín dụng
- Xây dựng, quản lý phát triển đô thị; giao thông vận tải
- Quản lý nhà nước về tư pháp, hành chính - tư pháp
- Khoa học và công nghệ
b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch khi có yêu cầu. 
c) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự. 
d) Phụ trách địa bàn xã Hồ Đắc Kiện và Thiện Mỹ.
 
 

THÔNG BÁO
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 23
 • Hôm nay: 416
 • Trong tuần: 7 229
 • Trong tháng: 4 678
 • Tất cả: 731810
BÌNH CHỌN
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.