Lượt xem: 77

Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo tại huyện Châu Thành

Save
Sáng ngày 07/4/2021, ông Đào Minh Tài - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, ông Dương Quang Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, ông Thạch Rích - Trưởng Phòng Dân tộc huyện, cùng 80 đồng chí là cán bộ mặt trận và đảng viên cơ sở dự lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2021. 

Lớp bồi dưỡng chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo.

Trong 3 ngày, các đồng chí được nghiên cứu, tìm hiểu 6 chuyên đề, gồm: tôn giáo trong đời sống xã hội; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; đảng viên với tín ngưỡng tôn giáo; một số tư liệu về luật tín ngưỡng tôn giáo và chính sách tôn giáo. Nhằm trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động của cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Từ đó, để Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đã đề ra. Nhấn mạnh thêm về ý nghĩa của lớp bồi dưỡng lần này, ông Dương Quang Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành nói "Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn khẳng định vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt, chính vì thế sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta không ngừng đổi mới nhận thức về tôn giáo và quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng. Là nền tảng để xây dựng chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào có đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức cơ bản về công tác tôn giáo và vấn đề tín ngưỡng. Từ đó, thực hiện nghiêm chính sách bình đẳng giữa các tôn giáo, tạo điều kiện đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó cũng nhằm tăng cường công tác vận động quần chúng Nhân dân nhận thức đúng đắn về quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng; thực hiện có hiệu quả việc quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo từ cơ sở. Đồng thời, đấu tranh với mọi hành vi tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và của Nhân dân, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền vững"./.

 

Tác giả:Mỹ Dung
THÔNG BÁOBình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 515162
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.