Lượt xem: 2045
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chiều ngày 27/7/2020, tại Hội trường UBND huyện Châu Thành, Huyện ủy tổ chức phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với các nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Đoàn thư ký đại hội, chia tổ đại biểu thảo luận và phổ biến Nội quy, Quy chế Đại hội.  Sáng ngày 28/7, chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


Ảnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc vào sáng ngày 28/7/2020

         Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường tực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phan Thanh Mừng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thống - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Dương Sà Kha - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, các đại biểu khách mời đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, các đồng chí cán bộ về hưu, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng 199 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.600 đảng viên sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở đảng. 

          Các đại biểu chính thức thật sự là những đại diện ưu tú ở các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, về tham dự đại hội mang nhiều trọng trách, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đang nô nức hướng về Đại hội với nhiều niềm tin vững chắc. Tập trung phát biểu, cho ý kiến và tham gia thảo luận, biểu quyết chỉ tiêu văn kiện Đại hội, bỏ phiếu bầu chọn những đại biểu xuất sắc nhất vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bản lĩnh, trí tuệ, sâu sắc, nhạy bén để thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ mới.

         Đồng chí Phạm Anh Minh - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc đại hội, trong đó đồng chí nhấn mạnh “Đại hội có nhiệm vụ tổng kết kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, những kết quả đạt được, những ưu điểm tiến bộ, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng thời, trên cơ sở dự báo tình hình, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy để xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, thực hiện nhiệm kỳ XII năm 2020 - 2025. Tập trung thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đảng bộ huyện Châu Thành vào các dự thảo văn kiện trình đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và văn kiện đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII”.

         Với sự đoàn kết và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Châu Thành đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận trện tất cả các lĩnh vực, tạo động lực quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Quốc Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đánh giá: “Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. 

         Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 3.424 tỷ đồng, đạt 100,71% Nghị quyết; về giá trị sản xuất, thu hoạch trên 01 ha đất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 145 triệu đồng, đạt 90,63%; về thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng, tăng 1,34 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ở giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 10.661 tỷ đồng, tăng 7.716 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước, đạt 133,26% nghị quyết. Về công tác thu ngân sách, hằng năm cơ bản đạt chỉ tiêu nghị quyết đã vượt 10% so chỉ tiêu tỉnh giao. 
Về văn hóa xã hội đã đạt nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. 
Đến nay, toàn huyện có 97,09% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 100% ấp đạt chuẩn văn hóa và 93,94% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, có 8/8 xã, thị trấn có nhà văn hóa. Huyện có 04 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới gồm Phú Tân, Hồ Đắc Kiện, An Hiệp, An Ninh, vừa qua có thêm 01 xã đạt nông thôn mới nữa là xã Thiện Mỹ, về thị trấn thì đạt chuẩn văn minh đô thị. 

         Trong độ tuổi đến nhà trẻ chiếm 12%, mục tiêu Nghị quyết 20%. Tỷ lệ huy động trẻ em đúng độ tuổi đến lớp mẫu giáo là 85%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Huyện đã đầu tư hơn 75,89 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết, xây dựng Trung tâm Y tế mới và đưa vào hoạt động với quy mô 150 giường bệnh, hiện nay đã quá tải 200 giường do so với nhu cầu khám và điều trị bệnh của Nhân dân”.

         Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phan Thanh Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả Nghị quyết mà Đảng bộ huyện Châu Thành gặt hái được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và chỉ đạo thêm một số nội dung quan trọng để địa phương tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

         Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua trong quá trình lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, đó là: “Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Không ngừng củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị.

    Nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào tình hình thực tế của địa phương. Chủ động nắm thời cơ, đề ra hướng đi đúng, có quyết tâm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Trong lãnh đạo, chỉ đạo biết khai thác tốt lợi thế, tiềm năng của huyện, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp mang tính đột phá để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm và cả nhiệm kỳ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, cụ thể và quyết liệt, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Quá trình chỉ đạo thực hiện phải phát huy vai trò, tiên phong gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Về phát triển kinh tế phải đi đôi với việc tăng cường quốc phòng an ninh, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

         Xây dựng đội ngũ cán bộ có quyết tâm cao, năng động, sáng tạo, có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và thực hiện nhiệm vụ được giao”. Đồng thời đồng chí Nguyễn Văn Lực cũng phát biểu gợi ý nhiều nội dung quan trọng đóng góp vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Buổi chiều, đại biểu chia tổ thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo văn kiện trình tại Đại hội đảng các cấp. Đại hội ghi nhận đa phần các đại biểu đều thống nhất với dự thảo các văn kiện báo cáo đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời các đại biểu đã tập trung, nghiêm túc, đóng góp phát biểu nhiều ý kiến quý báu tại đại hội.
Vào buổi sáng ngày 29/7/2020, Đại hội tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ ba, thảo luận, biểu quyết giới thiệu danh sách bầu cử vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện với 39 đồng chí. 

         Đại hội được nghe đồng chí Phạm Anh Minh - Bí thư Huyện ủy thông qua tờ trình nhân sự, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với cán bộ thuộc diện quản lý. Danh sách đại biểu ứng cử được đại hội giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới là 45 đồng chí, đảm bảo tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quản lý, nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm thực tiễn, tỷ lệ cấp ủy viên là nữ chiếm 15%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 10% trở lên, là người dân tộc thiểu số phù hợp đặc điểm cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể ở địa phương.

         Đồng chí Phạm Anh Minh nhấn mạnh “Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, phải là một tập thể đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tiêu biểu cho Đảng bộ. Đủ uy tín, năng lực lãnh đạo, quy tụ cán bộ, đảng viên. Định hướng Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chú trọng, phát hiện, giới thiệu, tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

         Công tác nhân sự phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính tập thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, gắn chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước, nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
Qua thảo luận tại tổ, các đại biểu đều thống nhất với danh sách đề cử do đại hội giới thiệu, đại hội tiến hành biểu quyết niêm yết danh sách. Đại hội cũng được nghe đồng chí Trần Văn Út - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua nguyên tắc, thể lệ bầu cử để các đại biểu tập trung nghiên cứu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài để bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

         Vào buổi chiều, với kết quả bầu cử tập trung, dân chủ, 39 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có số phiếu bầu chọn cao, đại diện cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ý chí, quyết tâm mới của toàn Đảng bộ. Một chặng đường mới với nhiều thách thức được đặt ra, nhưng tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng cùng sự nổ lực, cố gắng phấn đấu của mỗi cán bộ đảng viên thì Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ gặt hái được nhiều thành công. Đại hội cũng đã tiến hành lấy ý kiến giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ở phiên họp đầu tiên 39 đồng chí vừa trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự họp và bầu 11 đồng chí tiêu biểu vào Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Phạm Anh Minh tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy, đồng chí Sơn Pô - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện và đồng chí Ngô Thanh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trúng cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Âu công Minh tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

         Đồng chí Phạm Anh Minh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu, hứa hẹn trước đại hội: “Được sự tín nhiệm của đại hội bầu chúng tôi vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm nặng nề mà đại hội đã tin tưởng giao phó, để xứng đáng với niềm tin của đại hội, Ban Chấp hành khóa mới xin hứa quyết tâm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy hết vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đề cao tính tiên phong, gương mẫu, hết lòng, hết sức vì công việc chung của Đảng. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỉ luật, kỉ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện nhận thức, quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là khâu then chốt, tập trung nghiên cứu, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào tình hình thực tiễn của địa phương.

         Điều chỉnh, bổ sung, ban hành chương trình hành động, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; đồng thời thật sự sâu sát cơ sở, gắn gó với quần chúng nhân dân. Tiếp tục đổi mới phong cách và lề lối làm việc, xây dựng quy chế làm việc và thực hiện nghiêm quy chế trong lãnh đạo, điều hành. Phân định rõ vai trò lãnh đạo của đảng, chức năng quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp hoạt động của mặt trận và các đoàn thể, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, giữ vững danh hiệu Đảng bộ vững mạnh”.

         Đại hội cũng đã lựa chọn và bầu 18 đồng chí vào đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 02 đồng chí dự khuyết. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với kết quả thống nhất 100%.

         Trong 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc vào chiều ngày 29/7/2020. Đại hội đánh dấu nhiều thành tựu rực rỡ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cũng mở ra một chặng đường phấn đấu, phát triển mới của địa phương, có sự đồng lòng, hiệp sức của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân./.                           

 
Mỹ Dung
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 21
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 7
 • Trong tháng: 5 656
 • Tất cả: 699588
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.