PHIẾU KHẢO SÁT
Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công 
tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
PHIẾU KHẢO SÁT
Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thăm dò ý kiến
  Quy trình giải quyết hồ sơ công việc theo quy định hiện hành
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thăm dò ý kiến
  Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ so với thời gian hẹn
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thăm dò ý kiến
  Hồ sơ trễ hạn, đơn vị có gửi lời xin lỗi ( xin lỗi trực tiếp hoặc bằng văn bản)
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thăm dò ý kiến
  Mức hài lòng chung của tổ chức, công dân
 • Bình chọn Xem kết quả
  Thăm dò ý kiến
  Kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ của công chức
 • Bình chọn Xem kết quả
  THÔNG BÁO  BÌNH CHỌN
  Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 515336
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.