Ủy ban nhân dân xã, thị trấn Châu Thành

1

UBND THỊ TRẤN CHÂU THÀNH, ĐT: 0793.835154

Chức vụ 

 

Hoàng Quốc Luân

UBND

Chủ tịch

 

Châu Thị Chúc

UBND

Phó Chủ tịch

2

UBND XÃ AN NINH, ĐT: 0793.836100 

 

Phan Thanh Tú

UBND

Chủ tịch

 

Thái Thành

UBND

Phó  Chủ tịch

 

Trương Minh Hoàng

UBND

Phó Chủ tịch

3

UBND XÃ AN HIỆP, ĐT: 0793.833038 

 

Nguyễn Văn Hậu

UBND

Chủ tịch

 

Nguyễn Văn Rộng

UBND

Phó Chủ tịch

 

Ngô Phấn Khởi

UBND

Phó Chủ tịch

4

UBND XÃ PHÚ TÂN, ĐT: 0793.833491 

 

Trương Đắc Pháp

UBND

Chủ tịch

 

Lâm Huỳnh Minh Thoại

UBND

Phó  Chủ tịch

 

Lâm Văn Hiệp

UBND

Phó  Chủ tịch

5

UBND XÃ PHÚ TÂM,  ĐT: 0793.838303 

 

Phạm Văn Tí

UBND

Chủ tịch

 

Trương Văn Trầm

UBND

Phó Chủ tịch

 

Mã Thanh Thuận

UBND

Phó Chủ tịch

6

UBND XÃ HỒ ĐẮC KIỆN, ĐT: 0793.875881 

 

Nguyễn Văn Mỹ

UBND

Chủ tịch

 

Trần Thị Thu Sương

UBND

Phó Chủ tịch

 

Lâm Khánh Phương

UBND

Phó Chủ tịch

7

UBND XÃ THUẬN HOÀ, ĐT: 0793.834530 

 

Lâm Hoàng Mẫu

UBND

Chủ tịch

 

Phạm Trọng Hiểu

UBND

Phó Chủ tịch

8

UBND XÃ THIỆN MỸ, ĐT: 0793.817253 

 

Lê Thanh Tuấn

UBND

Chủ tịch

 

Trần Anh Đức

UBND

Phó Chủ tịch

 

THÔNG BÁOBÌNH CHỌN
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 515186
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.